Радиоприемници, базирани върху шаси от "Геолог"
Част III: FM/AM приемник с ИС TA8164P
/kn34pc.com/конструкции/...

Тук ви представям една интересна интегрална схема на TOSHIBA, също представляваща цялостен радиоприемник с възможно най-малко компоненти от класа на нискостойностните приемници. Но за разлика от вече представените в предходните части, тук има междинно-честотни трансформатори, които не само играят ролята на съгласуващи устройства, а и подобряват фигурата на честотната характеристика.

За да не се повтарям с вече описаната високочестотна част за АМ диапазоните, тук само отбелязвам, че те са същите, тъй като вече в част I съм описал подготвената предварително стандартна платка на диапазонния превключвател съдържащ плануваните предварително АМ обхвати плюс УКВ обхват 87-108 MHz.

Искам да отбележа, че изходното стабилизирано напрежение от транзисторния стабилизатор не е фиксирано, въпреки че съм дал стойност 4.5V. За различните схемни решения съм избирал от 3.5V до 4.5V, като съм се съобразявал единствено със захранващото напрежение – тоест един път с 4 броя АА батерии, друг път с 6 броя. Двата МЧУ трансформатора са готови фабрични или може да ползвате данните, публикувани в характеристиките на интегралната схема от pdf файла. Силно препоръчвам особено за АМ междинна честота строго да се спазват диаметъра на проводника и броя на навивките за да се получи най-доброто съгласуване на неговия изход с входния импеданс на пиезокерамичния филтър. Това е от изключително значение за получаването на достатъчно остра избирателност по съседен канал. Искам да отбележа, че за АМ филтъра индуктивното съпротивление е от изключително значение за получаване на максимално усилване на междинночестотния усилвател, чийто товар е той.

Възможно е да се добави последователно на осцилаторната верига резистор около 33-47 Ом, с което се подобрава линейността за различни честоти на генериране и улеснява генерациите на по-високочестотните диапазони.

Нискочестотният усилвател е изграден с интегралната схема TDA2822M, която вече е описана в предишни материали и други статии, публикувани на www.kn34pc.com.

Ето данни за бобините за УКВ:

    L1 – 4.5 нав., без тяло, Ф = 4 мм., от меден емайлиран проводник с d = 0.6 мм.
    L3 – също като L1, настройва се чрез разтягане и свиване на навивките
    L2 – 2 нав. на тяло с d = 4 мм. и феритна сърцевина за настройка, меден емайлиран проводник с d = 0.35 мм.

Входния лентов филтър за УКВ може да се замени с керамичен лентов филтър GFWB5/SE.

А ето по-долу на следващата принципна схема ви представям две филтърни групи. Групата отляво се поставя след нискочестотния изход на интегралната схема и потенциометъра за усилване и има за цел да повдигне ниските честити, тоест играе ролята на физиокорекция. Ключът S1 дава на късо кондензатора C1 с което корекцията се елиминира и диаграмата става линейна. Повдигането на ниските честоти е около 10-12 dB. Вдясно виждате още една подобна група. Тя се свързва след потенциометъра към входа на нискочестотния усилвател и представлява регулируем филтър по висока честота и всъщност е един простичък високочестотен регулатор на звука. Ето тези простички филтърни схеми използвам за подобряване на звученето на радиоприемниците от моите конструкции.

И на края, разбира се, на следващите снимки може да се види самата платка и конструкцията, изградена върху нея:

Архив [zip,pcb][4kb]

Използвана литература във всички публикувани части на тази тема:
1. www.alldatasheet.com, TA8164P.pdf

Валери Терзиев
3 февруари 2013 година