Преработка на УКВ блока на радиоприемник "Меридиан 210"
/kn34pc.com/конструкции/...

Част I: УКВ блок с електронна настройка
Част II: УКВ блок с променлив кондензатор

Едни от най-висококачествените радиоприемници втори клас, произвеждани от съветската радиоелектронна промишленост "Меридиан-210/211", за съжаление бяха с УКВ обхват на 65-75 MHz. В две части накратко ще опиша за начало неговата лесна и бърза преработка в съвременния УКВ обхват 87,5-108 MHz.

Част I: УКВ блок с електронна настройка

Ето едно лесно за изпълнение решение - смяната само на УКВ блока и запазване на оригиналния междинно-честотен усилвател. Представям ви принципна схема на УКВ блока с електронна настройка осъществена с варикапи BB105G и изпълнен с интегрална схема LA1185/AN7205 или с изпълнението на TOSHIBA TA7358P. При тези фабрични дадености (оригиналното схемно решение) може да се каже, че при приблизително еднакви параметри получаваме насреща един обновен радиоприемник Меридиан-210/211. УКВ блока с интегрална схема LA1185 се помества в металната кутия на оригиналния УКВ блок, независимо, че разработената от мене печатна платка е малко по-малка, но отворите за закрепване съвпадат. Друго, което може да ви изненада на следващите снимки е, че вместо феритна сърцевина за ВЧ бобината съм използвал най-обикновен метален винт. Основното при настройките е, че паралелно и на ВЧ филтъра и осцилаторната бобина (С58/С65) съм поставил кондензатори от 10 pF и чрез донастройки на сърцевините съм се стремил да вкарам моя УКВ блок в наличното управляващо напрежение, така, че като финал управлението на варикапите се получава от 0,8-12V и долната и горната граници може да се настройват с тримерите на оригиналната платка със стабилизатора за 15V. Ако запазите стойностите на кондензаторите посочени на схемата, ще трябва след като вкарате УКВ блока в обхвата да си поиграете с настройките на долната и горната граница на настройващото напрежение, така че то да варира между 0,5V и 13,5V.


 

И двете бобини, както се вижда са навити на едно и също тяло с диаметър 4,5 мм и съдържат по 2,5-3 нав. от проводник с d=0,35 мм. Ето общия монтаж:
 

Следва самата платка на УКВ блока, монтирана в металния екран на оригиналния. Ще забележите, че на мястото на входния лентов филтър, вместо бобини, съм поставил лентов керамичен филтър за обхвата 87-108 MHz:
 

А сега, ето окончателната конструкция, тоест УКВ блока е затворен в металния екран на оригинала и всъщност по нищо не се различава на външен вид от него:
 

***

Част II: УКВ блок с променлив кондензатор

В тази част накратко ще опиша лесна и бърза преработка на УКВ блока на радиоприемника в съвременния УКВ обхват 87,5-108 MHz, като разбира се ще се абстрахирам от електронната настройка. За целта съм подменил оригиналния променливия кондензатор, който е само с АМ секции с променлив кондензатор от друг съветски радиоприемник "Сокол-308", който има УКВА секция и най-важното е, че АМ секцията му е със същия капацитет 2х270 pF.

Изгражда се съвсем нов УКВ блок, изпълнен с интегралната схема на RHOM BA4424 и естествено с нова печатна платка, чиято конструкция и размери са подходящи за вграждане в същото пространство на оригинала. Това позволява без допълнителни настройки на АМ обхватите, а само с лека донастройка да заменим оригиналния УКВ блок с новия.

Ето принципната схема на новия УКВ блок, която вече съм публикувал в друга статия:

Аз не съм използвал веригата за АДЧ – автоматична донастройка на честота, като съм разчитал на стабилността на честота която дава вградения в радиоприемника стабилизатор на напрежение (около 4.6V). Също така съм елиминирал входния филтър, като съм свързал антената директно към извод 1 на интегралната схема, но на печатната платка тези елементи са предвидени и който иска може да си ги постави.

Данните за бобините може да вземете от една от предишните публикации на тази тема: "Преработка на УКВ блокове за "Селена и Геолог".


Ето как изглежда новия УКВ блок преди монтажа му в кутията на приемника:

Настройката на УКВ блока е направена предварително с вобулоскоп, а след монтажа му в оригинала само се донастройва със феритната сърцевина на осцилаторната бобина, а усилването чрез свиване и разтягане на високочестотната бобина. За използвания от мене променлив кондензатор паралелните кондензатори определящи покритието на обхвата C58, C65 са със стойности 20 pF. Чувствителността на целия радиоприемник се определя от точната и акуратна настройка на междинно-честотната бобина (трансформатор) FMT2, която се извършва със прослушване на слаба радиостанция и събрана телескопична антена до драстично намаляване на шума. По тови начин се получава съвпадение на неговата резонансна честота с избраната междинна честота съгласно характеристиките на радиоприемника (10,7MHz).

След завършване на настройките, бобините се заливат с парафин, който ги фиксира и се елиминира бягането на честотата при вибрации.

За тези, които искат още по-добри параметри, могат да включат допълнително веригата за АДЧ и да я свържат към съответния изход на оригиналния блок на междинно-честотния усилвател за ЧМ.

Тук искам да отбележа, че най-голяма трудност е възстановяването на Вернеровото устройство, тъй като се елиминира кръгът за настройка на потенциометъра за електронна настройка на варикапите на оригиналния УКВ блок. Разбира се, от кордата остава една дължина около 15 cm, която аз съм компенсирал като на оста за настройка, която е с два улея, съм направил в единия 3 оборота, а в другия 2 оборота, с което компенсирам излишъка от корда.

А ето как изглежда окончателния монтаж в кутията на радиоприемника:

 

Архив [zip,pcb][7kb]

Използвана литература:
1.
www.alldatasheet.com, AN7205 datasheet [pdf][173kb]
2.
www.alldatasheet.com, LA1185 datasheet [pdf][85kb]
3.
www.alldatasheet.com, TA7358 datasheet [pdf][248kb]
4.
www.alldatasheet.com, BB105G datasheet [pdf][182kb]
6. www.alldatasheet.com
, BA4424 datasheet
5. Сервисное руководство радиоприемника "Меридиан 210" [zip,pdf][1,4mb]

Валери Терзиев
10 февруари 2013 година
, 1 октомври 2014 година, 24 януари 2022 година