Преработка на УКВ блока на радиоприемник "Меридиан 210"
/kn34pc.com/конструкции/...

Едни от най-висококачествените радиоприемници - втори клас, произвеждани от съветската радиоелектронна промишленост Меридиан-210/211, за съжаление бяха с УКВ обхват на 65-75 MHz.

Тук, накратко, ще опиша за начало неговата лесна и бърза преработка в съвременния УКВ обхват 87.5-108 MHz.

Ето едно лесно за изпълнение решение – смяната само на УКВ блока и запазване на оригиналния междинно-честотен усилвател. Представям ви принципна схема на УКВ блока с електронна настройка осъществена с варикапи BB105G и изпълнен с интегрална схема LA1185/AN7205 или с изпълнението на TOSHIBA TA7358P. При тези фабрични дадености (оригиналното схемно решение) може да се каже, че при приблизително еднакви параметри получаваме насреща един обновен радиоприемник Меридиан-210/211. УКВ блока с интегрална схема LA1185 се помества в металната кутия на оригиналния УКВ блок, независимо, че разработената от мене печатна платка е малко по-малка, но отворите за закрепване съвпадат. Друго, което може да ви изненада на следващите снимки е, че вместо феритна сърцевина за ВЧ бобината съм използвал най-обикновен метален винт. Основното при настройките е, че паралелно и на ВЧ филтъра и осцилаторната бобина (С58/С65) съм поставил кондензатори от 10 pF и чрез донастройки на сърцевините съм се стремил да вкарам моя УКВ блок в наличното управляващо напрежение, така, че като финал управлението на варикапите се получава от 0.8-12V и долната и горната граници може да се настройват с тримерите на оригиналната платка със стабилизатора за 15V. Ако запазите стойностите на кондензаторите посочени на схемата, ще трябва след като вкарате УКВ блока в обхвата да си поиграете с настройките на долната и горната граница на настройващото напрежение, така че то да варира между 0.5V и 13.5V.


 

И двете бобини, както се вижда са. навити на едно и също тяло с диаметър 4.5 мм и съдържат по 2.5-3 нав. от проводник с d=0.35 мм. Ето общия монтаж:
 

Следва самата платка на УКВ блока, монтирана в металния екран на оригиналния. Ще забележите, че на мястото на входния лентов филтър, вместо бобини, съм поставил лентов керамичен филтър за обхвата 87-108 MHz:
 

А сега, ето окончателната конструкция, тоест УКВ блока е затворен в металния екран на оригинала и всъщност по нищо не се различава на външен вид от него:
 

 

Използвана литература:
1.www.alldatasheet.com, AN7205 datasheet [pdf][173kb]
2.www.alldatasheet.com, LA1185 datasheet [pdf][85kb]
3.www.alldatasheet.com, TA7358 datasheet [pdf][248kb]
4.www.alldatasheet.com, BB105G datasheet [pdf][182kb]
5. Сервисное руководство радиоприемника "Меридиан 210" [zip,pdf][1,4mb]

Валери Терзиев
10 февруари 2013 година