Пренастройка на УКВ блока на радиоприемник "Меридиан-211"
/kn34pc.com/конструкции/...

Вече два пъти променям УКВ обхвата на руския радиоприемник II клас "Меридиан-211", като повече подробности може да видите в статиите "Преработка на УКВ блока на радиоприемник "Меридиан-210". В описаните две части основната идея беше подмяната на оригиналния УКВ блок, работещ в обхвата 64.8-74 MHz с напълно нов в съвременния обхват 87.5-108 MHz. УКВ блока е реализиран с хибридната интегрална схема К237ХА5.

Настройката на оригиналния УКВ блок се осъществява с варикапи КВС111, които имат коефициент на покритие около два пъти. Това покритие ги прави удобни за използване във FM обхвата, но дали на практика щеше да се получи? Трябваше да се експериментира.

Но ето как изглеждат тези варикапи:

И все пак нека ви разкажа как стигнах до идеята за пренастройка на оригиналния УКВ блок на руския радиоприемник. Да отбележа, че след като направих серия УКВ блокове, които се настройват с варикапи с ниско напрежение в интервала 1.5-14 V, вече бях придобил практически опит и преценка за съотношението на капацитета и индуктивността на трептящите кръгове. Точно това реших да направя и при тази пренастройка. Тоест да подменя кръговите кондензатори и намаля броя на навивките на индуктивностите.

Но както и друг път съм казвал, интернет е богата библиотека, в която всичко може да се намери. Така с времето, което прекарвах за удоволствие или с хобито, попаднах на фабричните принципни схеми на "Меридиан-211" и "Меридиан-237". И в двете ми направиха впечатление, без да е написано ясно, че се дават две стойности на няколко кондензатора. Загледах се в принципните схеми, потърсих и други такива и установих, че това е пътя към пренастройка на УКВ блока за да придобие той вида и обхвата на експортния модел на радиоприемника "Меридиан-212". В архива, който прилагам, тези схеми са включени. Ако се вгледате в тях ще ви направи впечатление, че едва ли не, само смяната на четирите кондензатора изчерпват пренастройката. Според оригиналните документи това са: С4=130 pF, С7=91 pF, С15=6 pF (5,6-6,8) и С17 = 150 pF. Единствено в схемата, която е с надписи на полски език (очевидно от експорт за Полша), се споменава, че бобините L1, L2 и L3 са по 3 навивки. Седнах на компютъра и изчертах принципната схема, по която трябва да започна пренастройката на УКВ блока. Тя има следния вид:


Архив [zip,spl7,gif][115kb]

Като използвах цялата събрана информация, преминах към практическата реализация. Първо подмених указаните кръгови кондензатори, но не с точните стойности, тъй като такива не намерих. Например, замених кондензатора от 130 pF със стойност 120 pF, а 91 pF със стойност 100 pF. Поради минималната разлика, под 10%, очаквах с минимални донастройки да получа покритието на обхвата 87,5-108 MHz. И наистина така се получи. На принципната схема на УКВ блока по-горе, стойностите на кондензаторите, а и тяхното местоположение са означени като: С2, С6, С12 и С13.

Подготовката за реализацията не беше трудна. Конструкцията на радиоприемника "Меридиан 210/211" е направена модулна, с лесен достъп, удобна за сервизиране. Аз се възползвах от тези възможности. Като за начало разпоих свързващите проводници към УКВ блока, след което го свалих от шасито, отделяйки платката. Като се има предвид, че УКВ блока е реализиран с хибридната интегрална схема К237ХА5, то захранването й е осъществено с напрежение около +5 V. Варикапите се управляват от преобразувател на напрежение за около 1,5-18 V, като потенциометърът за настройка на напрежението на варикапите е поставен между два тримера с цел фино регулиране на началното и крайното напрежение за настройка. Това улесняваше и моята пренастройка, тъй като аз залагах на възможността за промяна на напрежението за управление на варикапите в границите на 1,5-15 V. Естествено, тези граници на регулиране можеше да постигна, използвайки възможностите, които дава оригиналната схема.

Като за начало, след като извадих оригиналната печатна платка на УКВ блока, я свързах към захранващо и управляващо напрежение и естествено към любимия си за целта вобулоскоп, с който да проверя работоспособността на блока.

Ето как изглеждаше той преди промените:

Установих работоспособността на оригиналния УКВ блок и вече можеше да започна същинската работа по пренастройката му от обхвата на OIRT към CCIR, тоест на честоти 87,5-108 MHz.

Разбира се започнах с наличната таблица за промяна на стойностите на четирите кондензатора, от които трите кръгови, а единия за получаване на необходимата стаблизация на честотата на осцилатора чрез автоматична донастройка на честотата. Както споменах и в началото, нямах налични точните стойности, поради което импровизирах с най-близките възможни такива. На следващата снимка съм указал точно местата на кондензаторите и техните стойности:

На снимката по-долу съм показал вече сменените кондензатори, а стойностите им са видими:

Но смяната на кондензаторите не доведе до забележима промяна. Обхвата се премести едва с около 8 MHz. Вече беше очевидно, че трябваше да премина към по-трудния и сложен втори етап, а именно промяна на броя на навивките на трите кръгови бобини (без междинно-честотния трансформатор). На следващата снимка съм показал местоположението на бобините върху печатната платка, както и броя на навивките, с които се намаляват:

А сега следва снимка на УКВ блока след окончателната преработка:

Разбира се, лесно е да се опише, но изработката не беше съвсем лесна.

И ако със смяната на кондензаторите се справих за кратко време, то бобините ми отнеха основаната част от времето за преработка на УКВ блока. Нека да отбележа, че премахването на навивките направих откъм горния край на бобините на две стъпки – първо премахнах една навивка от всички, с което честотата се повиши с още 8-10 MHz, но това се оказа недостатъчно. Едва след като премахнах по още една навивка, навлязох в желания обхват. Благодарение на вобулоскопа, с който разполагах, разликите се виждаха мигновено.

Но точно тук направих фатална грешка, главозамаях се и вместо да правя промените при изключено захранване, аз работех под напрежение и в момента, в който намалявах броя на навивките на осцилаторната бобина, изведнъж схемата замря. Оказа се, че съм повредил елемент. Първоначално помислих, че съм "осмъртил" интегралната схема К237ХА5, поради което я разпоих, поставих и запоих цангови цокли с цел да пробвам с друга интегрална схема. Ноооо и с нея не заработи. Така стигнах до варикапа Д902 за автоматична донастройка на честотата. По щастлива случайност се оказа, че именно той е пробил, но аз вече бях свалил интегралната схема и бях я качил на цангов цокъл. Но все пак, важното е, че тя остана здрава и читава. Първосигнално бях започнал да търся нова К237ХА5, което се оказа непосилна задача, освен ако не бях направил поръчка с доставка от руски интернет магазин. Но се спасих от това. Подмених варикапа Д902, какъвто намерих на българския пазар и продължих следващите окончателни настройки. Монтирах платката в алуминиевата кутия на УКВ блока, свързах я към захранването и управляващото напрежение, след което започнах точните донастройки с вобулоскопа. Резултатът беше повече от отличен:

Забележка: При настройките веригата за АДЧ трябва да бъде изключена, а изводът за управлението й свързан към положителния полюс на захранването. След завършването й, включването се възстановява и с последни донастройки се постигат крайните точки на покритие на честотния диапазон.

Литература:
1. Радиоприемник "Меридиан-210", "Меридиан-211", "Меридиан-212" [pdf][3,5mb]

Валери Терзиев
16 септември 2015 година