Преработка на УКВ блока на радиоприемник "Меридиан 210"
/kn34pc.com/конструкции/...

Едни от най-висококачествените радиоприемници втори клас, произвеждани от съветската радиоелектронна промишленост Меридиан-210/211, за съжаление бяха с УКВ обхват на 65-75 MHz.

Тук, накратко, ще опиша за начало неговата лесна и бърза преработка в съвременния УКВ обхват 87.5-108 MHz, като разбира се ще се абстрахирам от електронната настройка. За целта съм подменил оригиналния променливия кондензатор, който е само с АМ секции с променлив кондензатор от друг съветски радиоприемник Сокол-308, който има УКВА секция и най-важното е, че АМ секцията му е със същия капацитет 2х270 pF.

Изгражда се съвсем нов УКВ блок, изпълнен с интегралната схема на RHOM BA4424 и естествено с нова печатна платка, чиято конструкция и размери са подходящи за вграждане в същото пространство на оригинала. Това позволява без допълнителни настройки на АМ обхватите, а само с лека донастройка да заменим оригиналния УКВ блок с новия.

Ето принципната схема на новия УКВ блок, която вече съм публикувал в друга статия:

Аз не съм използвал веригата за АДЧ – автоматична донастройка на честота, като съм разчитал на стабилността на честота която дава вградения в радиоприемника стабилизатор на напрежение (около 4.6V). Също така съм елиминирал входния филтър, като съм свързал антената директно към извод 1 на интегралната схема, но на печатната платка тези елементи са предвидени и който иска може да си ги постави.

Данните за бобините може да вземете от една от предишните публикации на тази тема: "преработка на УКВ блокове за Селена и Геолог".


Ето как изглежда новия УКВ блок преди монтажа му в кутията на приемника:

Настройката на УКВ блока е направена предварително с вобулоскоп, а след монтажа му в оригинала само се донастройва със феритната сърцевина на осцилаторната бобина, а усилването чрез свиване и разтягане на високочестотната бобина. За използвания от мене променлив кондензатор паралелните кондензатори определящи покритието на обхвата C58, C65 са със стойности 20 pF. Чувствителността на целия радиоприемник се определя от точната и акуратна настройка на междинно-честотната бобина (трансформатор) FMT2, която се извършва със прослушване на слаба радиостанция и събрана телескопична антена до драстично намаляване на шума. По тови начин се получава съвпадение на неговата резонансна честота с избраната междинна честота съгласно характеристиките на радиоприемника (10.7MHz).

След завършване на настройките, бобините се заливат с парафин, който ги фиксира и се елиминира бягането на честотата при вибрации.

За тези, които искат още по-добри параметри, могат да включат допълнително веригата за АДЧ и да я свържат към съответния изход на оригиналния блок на междинно-честотния усилвател за ЧМ.

Тук искам да отбележа, че най-голяма трудност е възстановяването на Вернеровото устройство, тъй като се елиминира кръгът за настройка на потенциометъра за електронна настройка на варикапите на оригиналния УКВ блок. Разбира се, от кордата остава една дължина около 15 см., която аз съм компенсирал като на оста за настройка, която е с два улея, съм направил в единия 3 оборота, а в другия 2 оборота, с което компенсирам излишъка от корда.

А ето как изглежда окончателния монтаж в кутията на радиоприемника:

 

Архив [zip,pcb][7kb]

Използвана литература:
1. www.alldatasheet.com: Data sheet BA4424.pdf
2. Сервисное руководство радиоприемника "Меридиан 210"

Валери Терзиев
1 октомври 2014 година