Преработка на "Селена В216" - повишаване на чувствителността в УКВ обхвата
/kn34pc.com/конструкции/...

Преносимият съветски радиоприемник "Селена В216" е култов от последните години на социализма у нас със своя дизайн и качество. Радиоприемникът по нищо не отстъпваше на своите западни конкуренти, освен по входната чувствителност в обхвата на УКВ. Но, разбира се, за това си имаше причини - предавателите бяха в пъти по-мощни и беше много по-евтино да се конструира мощен предавател, отколкото да се произведат милиони приемници с висока чувствителност, съответно с по-висока производствена и крайна цена.

Както съм споменавал в предишните си статии от подобен характер, марката "Селена" е експортната версия на съветския радиоприемник за вътрешния руски пазар "ОКЕАН". Съответно "Селена В216" е експортния вариант на "ОКЕН 214". Входната чувствителност за УКВ обхвата според заводските техническите параметри е 20μV.

Както обикновено се случва, идеите за моите конструкции в повечето случаи са свързани с домашната ми техника. В този случай също. Ползвам моята "Селена" далече от София, където FM-сигнала е слаб, което породи у мен идеята за търсене на конструктивни решения за повишаване на чувствителността на приемника от порядъка на 2-4 пъти, или 6-10uV.

Изпробвал съм няколко начина:

А) нов УКВ блок реализиран с един транзистор и ИС SO-42P;
Б) добавяне на едно апериодично усилвателно стъпало с пиезокерамичен филтър за МЧУ с честота 10,7MHz директно към УКВ блока;
В) и настоящата идея, която описвам - добавяне на ФСС в апериодичното стъпало на МЧУ на "Селена В216" като товар в колектора на транзистора VT10;

Но ето оригиналната схема на МЧУ на радиоприемника:

На тази схема апериодичното стъпало е изпълнено с транзистора VT10 като за товар в колектора му е свързан резистора R31 със стойност 820 ома, а чрез кондензатора C41 със стойност 4700pF сигналът се отвежда към последното стъпало, представляващо дробния детектор. За да добавим междинночестотен трансформатор за 10.7MHz разкачаме горния край на резистора R31 и левия край на кондензатора C41 и колекторът на VT10 остава висящ. Повтарям - откачаме само тези краища! В образувалата се пролука монтираме МЧТ. За по-голяма яснота, моля проследете маркировката на следващата част от схемата:

Идеята, която съм развил почива на познанието, че един комплексен товар с малка стойност е пренебрежимо малък за ниска стойност на честотата, но е съществено съпротивление за значително по-високи честоти, а в апериодичното стъпало на "Селена" върху резистора R31 се отлагат именно и двете междинни честоти: за АМ = 465kHz и ФМ = 10,7MHz. Тоест, ако поставим МЧТ на честота 10,7MHz, той би представлявал товар за тази честота, а трептящия кръг съответния селективен товар, но за честота 455kHz този трансформатор ще се яви практически като късо съединение и амплитудномодулирания сигнал ще премине без промяна.

На следващите фигури съм показал пътя, който изминах с различни комбинации в свързването на междинночестотния трансформатор.

Веднага искам да отбележа, че и трите схеми са работещи, но с различен коефициент на усилване поради начина на включване и коефициента на предаване, определящ се от двете части на основната бобина от трептящия кръг. Какво означава казаното - нека да хвърлим поглед на фиг.1. Бобината е разделена на две части и ако долната част е значително с по-малък импеданс (по-малък брой навивки) изходът на транзистора VT10 няма да товари кръга и усилването ще бъде поносимо голямо и обратното. Трептящият кръг се товари и от входния импеданс на следващото стъпало и като следствие от това резонансното съпротивление на кръга спада драстично, поради което очакваното усилване е изключително малко. Този недостатък се избягва чрез съгласуване със следващото стъпало, представено чрез фиг.2 и фиг.3.

За разлика от схемите, представени на фиг.1 и фиг.2 схемата от фиг.3 е с отделна намотка и като цяло МЧТ се превръща в импедансен трансформатор чрез който се извършва съгласуване с входното съпротивление на следващото стъпало. По този начин се избягват недостатъците на първите две. Разбира се, в моя експеримент, аз преминах през всички варианти, показани по-горе. Може би ще попитате защо направо не съм започнал със схемата от фиг.3? Е, аз използвах фабричен МЧТ 42IF123 и нямах никаква информация за съотношението на двете части на бобината, а както казах, те са работещи ако това съотношение е голямо (поне 4-5 пъти). И-и-и-и, разбира се, преработката е най-проста и практически елементарна чрез схемите от фиг.1 и фиг.2.

Ето така се ориентирах към изпълнението на схемата от фиг.3. На следващата снимка може да видите мястото върху печатната платка, на което съм монтирал допълнителния междинночестотен трансформатор за 10,7MHz, както и резистора и кондензатора, обект на интервенцията:

На тази снимка съм отбелязал съответните елементи R31 и C41. Краищата им, които са откачени от платката са свързани съответно с белия и жълтия проводници. Тези изводи са във "въздуха" след разкачането.

На горните снимки съм представил предварителните експерименти по схемите от фиг.1, 2 и 3. Екранът на междинночестотния филтър все още не е заземен/замасен. За целта може да се използва екрана до него. Желателно е филтъра да бъде екраниран за да се намалят влиянията и промяната на честотата при докосване с ръка. Този монтаж изпълнява и друга задача - максимално скъсяване на допълнителните проводници за връзка, като при крайното практическо изпълнение дори съм запоил изводите на МЧТ директно за резистора и кондензатора, което е видно от следващата снимка:

Паралелно на трептящия кръг съм свързал резистор със стойност от 10k, чиято задача е да разшири лентата на пропускане на МЧТ, която за обхвата на УКВ е желателно да бъде минимум 150kHz. Забележка: този резистор намалява усилването. Стойността му зависи и от броя на навивките на първичната намотка на МЧТ. Колкото повече са те, толкова по-малка е стойността на резистора. Ако стойността спадне под 4,7k е желателно да смените МЧТ.

Забележка: МЧТ от квадратурни детектори не са подходящи.

Ако имате възможности и желания бихте могли да смените изцяло УКВ блока със следния:

Оригиналът на тази схема може да намерите в моята статия "Радиоприемник FM-AM върху шаси от "VEF", част IV: УКВ блок с интегрална схема S 042 P". А ето практическото й изпълнение като УКВ блок за "Селена В216":

Платката е разработена за три начина на постигане на автоматична донастройка на честотата - АДЧ. За да пасне към основната платка на радиоприемника "Селена В216" трябва да оставите само резистра 2,2k, свързващ катода на варикапа BB105G към извод 13 на интегралната схема и да елиминирате резисторите по 10к. На посочената горе схема с пунктир са показани връзките ако не разполагате или не може да си навиете сами бифилярен МЧТ 10,7MHz.

Валери Терзиев
3 февруари 2019 година