Реновиране на радиоприемник "Геолог - 2/3"
/kn34pc.com/конструкции/...

    продължат живота на любимото си радио. През периода 1974–1976 година съветската радиоиндустрия разработва преносимите радиоприемници "Геолог-1", Геолог-2" и Геолог-3". Ако разликата между "Геолог-1" и "Геолог-2" е конструктивно съществена, тоест първият е конструиран изцяло на транзистори, то вторият е на хибридни интегрални схеми, между "Геолог-2" и Геоплог-3 разликата е в използването на ФСС в първия и ПКФ за 465 KHz във втория. За превключване на диапазоните се използват превключватели ISOSTAT 6+1 с девет секции.

На вашето внимание предлагам, принципната схема на реновиран радиоприемник "Геолог-2/3", в който всички елементи и модули са подменени с подходящи, по-съвременни, по-качествени и опростяващи схемното решение.

Оригиналния радиоприемник има следните вълнови обхвати:

    Дълги вълни: 150 kHz ÷ 410 kHz
    Средни вълни: 525 kHz ÷ 1605 kHz
    Четири късовълнови обхвата: КВ1 75,9 ÷ 47,6м,  КВ2 42,5 ÷ 41,1м,  КВ3 31,8 ÷ 30,7м,  KB4 25,5 ÷ 24,8м

За по-големи подробности посетете руския сайт:
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/geolog.html, http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/geolog3.html

Обхватите на радиоприемника от предложената схема са с малки разлики спрямо оригинала. Запазват се диапазоните "Дълги вълни", "Средни вълни", оригиналния обхват "КВ1" се променя на 41÷49 м., добавя се като КВ4: 19 м. разлят обхват и на мястото на бутона за осветление на скалата се добавя превключвател за УКВ обхват 87÷108 MHz, с което радиоприемникът се осъвременява и става още по-атрактивен за слушане.

Обхватите на реновирания радиоприемник добиват следния вид:

    УКВ: 87 MHz ÷ 108 MHz
    ДВ: 150 kHz ÷ 410 kHz
    СВ: 520 kHz ÷ 1620 kHz
    КВ1: 5700 kHz ÷ 7500 kHz
    КВ2: 9300 kHz ÷ 10000 kHz
    КВ3: 11400 kHz ÷ 12200 kHz
    КВ4: 15000 kHz ÷ 15700 kHz

Тук е мястото да отбележа, че оригиналния променлив кондензатор не може да се използва поради липсата на УКВ секция, а като такъв се използва от "СОКОЛ–308", който освен че е със същия капацитет на АМ секцията, има и УКВ секция.

Всички промени са отразени на печатната платка, която е разработена и също предлагам в тази статия. Отбелязвам, че тя запазва геометрията на оригиналната платка, като под променливия кондензатор е разположена УКВ частта, така че проводниците между него и платката да са възможно най-къси.

УКВ блока е разработен по две схеми: в едната се използва ИС BA4412, която вече сме използвали и в статията "Преработка на радиоприемник "СОКОЛ-308" и точно тази конфигурация е отразена на печатната платка. Ако все пак се получи самовъзбуждане, може да го избегнете като увеличите стойността на резистора в захранването на блока от 47 Ома на 220 Ома, или в паралел на бобината L2 включите резистор около 3.3 кОма, с което се намалява усилването на ВЧ усилвателя.

На горните фигури ви представям оригиналните схеми на УКВ блoкове, реализирани както с BA4412, така и с BA4424.

Забележете, че ако УКВ блока, реализиран с ИС BA4412 е поместен на самата печатна платка, както споменах по-горе, то за другия е разработена отделна печатна платка, която конструктивно така е съобразена, че да може да се монтира директно върху променливия кондензатор. Данните за бобините и кондензаторите и за двете схеми са еднакви и са дадени на първата по-горе, а монтажът им може да се види от приложените снимки.

Основната част на радиоприемника е разработена на базата на ИС BA4236L на Rohm. Тя представлява цялостен радиоприемник за АМ сигнали и МЧУ и детектор за ЧМ сигнали, към чийто вход се свързва УКВ блока. Тук искам да отбележа, че използваните ИС и в двата УКВ блока, показани по-горе има вграден усилвател по междинна честота 10.7 MHz и такова допълнително усилвателно стъпало към BA4236 не е необходимо, тоест чувствителността на УКВ обхвата е достъпна за приемане дори с полуразгърната телескопична антена. Поради това транзисторът Т1 не включен в печатния монтаж, а входът на кварцовия резонатор 10.7 MHz се свързва към изхода на кой да е от представените УКВ блокове, които ще реализирате по ваш избор.

Тук може да видите данните за бобините и кондензаторите на филтрите от горната схема. Разбира се ако намерите в магазините за резервни части готови филтри е най-добре да използвате тях. От снимките на готовата конструкция които прилагам може да се види, че аз съм използвал както фабрични бобини и филтри, така и такива които сам съм навивал, като например това са осцилаторните кръгове за СВ и ДВ, както и целия бобинен блок за разлетите късовълнови обхвати и УКВ. Техните данни ще видите по-долу.

Тъй като всеки би могъл да използва различни тела и сърцевини за навиването на бобините на трептящите кръгове, тук отбелязвам, че индуктивността им има водещо значение, особено за ДВ и СВ за да може при посочените стойности на кондензаторите да се осъществи спрягането на входните с осцилаторните кръгове. А ето и данните за тях:

    Входна бобина ДВ: 4000 μH;
    Осцилаторна бобина ДВ: 900 μH

    Входна бобина СВ: 360 μH;
    Осцилаторна бобина СВ: 240 μH

Запазил съм оригиналните входни бобини за ДВ и СВ от радиоприемника заедно с феритната антена. Припомням, че променливите кондензатори на "Геолог-2/3" и "Сокол-308" са с еднакъв капацитет на АМ секциите, което улеснява и опростява преработката. За осцилаторните бобини съм използвал фабрични тела от МЧФ на японски или китайски радиоприемници, които се продават в магазините за резервни части, като внимателно ги разглобявам и развивам ненужните намотки, а на тяхно място навивам върху сърцевината нови намотки, съгласно данните дадени по-долу.

По същия начин за входните и осцилаторните бобини за къси вълни съм използвал фабрични бобини от съветски радиоприемници "Геолог-2/3" или "Меридиан 211", които също съм намерил в магазините за резервни части. Трябва да се внимава при свалянето на ненужните намотки тъй като пластмасата лесно се топи. Тук ви подсказвам, че основата на всички бобини, които съм използвал в предложената реновация на радиоприемника "Геолог-2/3" е осцилаторната бобина за 25 метровия късовълнов диапазон от оригиналния приемник.

А ето и данните за входните и осцилаторните бобини:

Схема на основния превключвател на диапазоните не е необходима, тъй като тя се вижда ведно с всички елементи и тяхната подредба на дадената печатна платка, която също прилагам. Тази печатна платка е rev.3, докато на снимките е rev.1. Разликата е както в УКВ секцията, която в rev.3 е с две превключвателни тройки, така и в една от връзките, които в платката от rev.1. е изпълнена с проводник, докато в rev.3. се намира на самата платка. Смяната на УКВ секцията на диапазонния превключвател не се отразява върху разположението на елементите върху платката, така както е показано на приложените снимки.

В моята конструкция съм избрал междинна честота 465 kHz. Избирателността се осъществява чрез МЧФ и свързан към него пиезокерамичен филтър на 465 kHz и двата от Сокол-308. За тези които ще намерят МЧФ и филтър на 455 kHz искам да отбележа, че пиезокерамичния филтър трябва да се съгласува или най-добре е да поставите двойка МЧФ с керамичен филтър SFU455. Данните за броя на навивките на този МЧФ са дадени по-горе.

А ето как изглежда печатна платка с елементите върху нея. Добре се виждат както запазените елементи и модули от оригиналния радиоприемник, така и използвания превключвател и променлив кондензатор с механичното ми укрепване.

 

Архив с файлове [zip,pcb][17kb]

Справочни данни:
1. BA4236L, BA4237L [pdf][970kb]
2. BA4412 [pdf][157kb], BA4424N [pdf][110kb]
3. BA4412, BA4236, BA1332 - приложение [pdf][154kb]

Валери Терзиев
18 март 2011 година