Реновиране на радиоприемник "СОКОЛ-308"
/kn34pc.com/конструкции/...

Представям на вашето внимание реновиране на радиоприемник "СОКОЛ-308", съветско производство, 1976 год. Оригинален радиоприемник се намира лесно във форумите или аукционите.

Радиоприемник СОКОЛ-308 (tnx www.rw6ase.narod.ru)

Тук е мястото да отбележа, че моята цел е била да съхраня външния вид на оригинала. Съществените разлики са конструктивни. Какви са те:

Оригинал:
   
Обхвати:
СВ: 525 ÷ 1605 kHz
KB: 5,7 ÷ 10,1 MHz
УКВ: 65 ÷ 74 MHz

Последният вече не се използва в България.

Повече информация за оригинала може да намерите тук: http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/sokol308.html


Реновираният радиоприемник съдържа 5 обхвата:

УКВ: 87 ÷ 108 MHz
СВ: 520 ÷ 1650 kHz
ДВ: 150 ÷ 350 kHz
КВ1: 25 ÷ 31 м или 9,3 - 12,1 MHz
КВ2: 41 ÷ 49 м или 5,7 ÷ 7,7 MHz


Използвани са следните интегрални схеми:

BA4412   : FM FRONT-END
AN7224   : FM IF, AM Receiver
TDA2822 : Аудио усилвател

В реновирання радиоприемник се използва съшия потенциометър за включване и усилване, а на мястото на плавната честотна донастройка на KB е монтиран потенциометър 10 ÷ 22 Ком за плавно регулиране на тона.

Фиг.1. Принципна схема
 

Фиг.1а. УКВ блок
 

В схемата на превключвателния блок изводът от входните KB кръгове към телескопичната антена не е показан, но в конструктивното изпълнение на бобините и превключващата част, за която се използва бутонен превключвател ISOSTAT това е предвидено, също така и в печатната платка, чийто оригинал предлагам.

Фиг.2. Входно устройство-селектор, превключвател на обхватите
 

Фиг.3. Входни кръгове Фиг.4. Осцилаторни кръгове

По-горе са дадени стойностите на навивките и диаметъра на проводника. Използвани са тела с диаметър 5-6 мм (в случая: от други съветски радиоприемници Геолог или Меридиан).

Междинночестотните трансформатори и пиезокерамичните филтри са със същите данни, каквито дава производителя в техническите характеристики на интегралната схема AN7224.

При спазване на всички намотъчни данни и стойности на кондензаторите, употребени във входния блок, радиоприемникът "тръгва" веднага с включването. Естествено, необходими са настройки, които могат да бъдат на слух със слаби станции, но най-добри резултати се получават с използване на генератор и вобулоскоп.


За сравнение на чувствителността:

На ДВ се приемат предаватели от Чечня, Полша. Германия и Франция (разстояние над 2000 км). На KB чувствителността не се различава от добрите мултибандови приемници. 
 

Графичен оригинал на печатната платка [zip,pcb,pdf][158kb]
Архов на статията [djvu][642kb]

Валери Терзиев
9 декември 2010 година