AM-FM радиоприемник с интегрална схема на HITACHI HA11251
/kn34pc.com/конструкции/...

Както вече съм споменавал, преходът към използването на интегрални схеми е бил кратък. Аз имах късмета преди много години да се снабдя с някои от тези ИС като LA1201, LA1210 на SANYO и HA11251 на HITACHI. Още през 1995-та година един от моите многообхватни радиоприемници, който бях поместил в кутия на руския радиоприемник "Сокол 308" беше реализиран по подобна схема както последната, но с български керамичен филтър на 468 kHz и интегрална схема LA1201.

Но ето, че с последните експерименти дойде времето и на интегралната схема на HITACHI HA11251. Тя има две предимства, които ми направиха впечатление – фазовъртяща верига на честотния дискриминатор както при най-популярните ИС от този тип – CA3089/3189 и ниското захранващо напрежение до 8V, а аз имам предпочитание към преносимите радиоприемници.

Експериментът започна с реализирането на междинночестотен усилвател за АМ и ЧМ като за целта изработих съответната печатна платка. Тази първа стъпка ми беше необходима за да тествам интегралната схема по междинна честота и детекторите и едва след това да се впусна в допълните блокове до окончателното реализиране на радиоприемник.

Това направих по следната принципна схема:

Въведох допълнителни възможности за УКВ приемане като индикатор на силата на сигнала и точна настройка. Индикаторът за силата на сигнала работи и на АМ. След като получих платката от изработка, първо започнах тестовете на УКВ с един от УКВ блоковете, които имах, в случая реализиран с руската хибридна ИС К237ХА5. Бях очарован. Без предусилвател по междинна честота измерената чувствителност в обхвата 88-108 MHz достигаше 8 µV.

Както виждате от снимките, към осцилатора на УКВ блока съм свързал модул за директно измерване на приеманата честота, а чрез двата индикатора следях както силата на сигнала, видно от двете снимки с приемане на станции на различни честоти, така и точната настройка. Това ме амбицира още повече и започнах да обмислям следващото стъпало, а именно самоосцилиращ смесител за АМ. След кратко колебание реших да използвам същия самоосцилращ смесител от предходния радиоприемник, който бях поместил в кутия на "Селга". Разбира се, поради промяната на захранващото напрежение (припомням под 8V), което избрах 6V, се наложи да променя режима на транзистора. Използвах същите елементи като в предходната схема като добавих още един трептящ кръг във ФСС филтъра. Тук е важно да подчертая, че поради ниския изходен импеданс на смесителя включването на колектора на транзистора към първия кръг на филтъра със съсредоточена избирателност е частично и е приблизително 1 / 2,5 или 30 нав. за първичната намотка и 70 нав. за вторичната (с индуктивност 120 µH) с къгов капацитет 1000 pF. Подобно е включването на смесителя в българския джобен радиоприемник "ЕХО, РДТ-63". Най-трудната част при определяне на лентата на пропускане е всъщност определянето на свързващите кондензатори С10 и С12. Но ето преди това принципната схема на самоосцилиращия смесител:

За определяне на ширината на лентата на пропускане на филтъра със съсредоточена избирателност използвам номограма. Тя дава доста бърз резултат при избора на свързващите кондензатори С10 и С12. В случая, според диаграмата тези кондензатори са около 8 pF. Практически колкото е по-малка стойността на свързващия кондензатор, толкова по-тясна е лентата на пропускане и обратно. Така че най-доброто средство за измерване е ВЧ генератор и разстройка на +/-9 kHz. Както виждате не давам технически параметри защото не съм убеден, че някой ще повтори тези експерименти. Но в моите статии такива данни могат да се намерят.

За практическата реализация на смесителното АМ входно стъпало разработих друга печатна платка с такава геометрия, че да може да се куплира директно към междинночестотния усилвател с HA11251, на чиято платка поставих нискочестотен усилвател с ИС ТА7368Р.

Резултатът беше очаквано добър и приятно ме зарадва. Но за съжаление с всяка изминала година радиостанциите на Средни и Дълги вълни все повече изчезват пометени от цифровизацията. Ако до преди година в София вечер се приемаха над 40 станции, сега вече са наполовина, а през деня от 3-4, вече са две, дори "Радио Скопие" изчезна. А това означава, че трябва да преосмисля приоритетите на радио-хобито си.

И след като тествах интегралната схема HA11251 както на FM, така и на AM, куплирайки основната печатна платка с новата съдържаща АМ смесителя, не оставаше нищо друго освен да добавя един от УКВ блоковете, които бях правил преди, като например такъв за "Селена В-215/216/216" и по този начин да "сглобя" един напълно завършен AM/FM радиоприемник, захранен са четири батерии размер "ААА" с напрежение 6V, който може да видите на следващата снимка.

Графичните оригинали на двете печатни платки имат следния вид:

Архив с графични оригинали на печатни платки: arh_pcb.zip [zip,pcb,spl7][45kb]
 

Литература:
1. Радиоприемные устройства, Справочник, 1977 год.
2. Краткий радиотехнический справочник, 1976 год.
3. Валери Терзиев - "Многообхватен радиоприемник", сп. "Радио, телевизия и електроника", кн.3, 1987 год.
4. Массовая радиобиблиотека
5. Справочник ИС

Валери Терзиев
25 април 2021 година, доп. 6 август 2022 година