SC3610D - цифров LCD дисплей на приеманата честота
/kn34pc.com/конструкции/...

Всички си спомняме с умиление за първите авто-радиоприемници с цифров дисплей на приеманата честота и настройката с врътка. Използваше се интегралната схема на SANYO LC7265, а самият дисплей беше реализиран със седемсегментни индикатори. Но техниката напредва с всеки изминал ден. Така бързо дойде времето на микропроцесорното управление в радиоприемниците и интегрираните LCD дисплеи с много по-богати възможности, показващи освен честотата и текстови съобщения RDS.

Но ето, че напоследък има леко завръщане към предишни технологии. Едно такова завръщане представлява интегрирания чип контролер SC3610D, към който директно може да се включи LCD дисплей. Той позволява на всеки любител с една малка платчица да актуализира и модернизира стария си тунер или радиоприемник, добавяйки му цифров дисплей на честотата.

Всъщност SC3610D представлява цифров честотомер, в който са програмирани най-често срещаните междинни честоти - 70 kHz, 455 kHz и 10,7 MHz, които се изваждат математически от приеманата честота, имитирайки разликата от смесването на входната и осцилаторната честота.

Fd = Fo - Fif

където Fd е показваната приемана честота на радиостанцията, Fo е честотата на хетеродина, а Fif е междинната честота.

Забелязваме, че дисплея показва освен честоти в FM обхвата, така и в АМ обхвата. За да не изпадам в описание на самия чип, съм приложил неговите характеристики и описание в pdf файл. Чрез различни пре-програмни входове може да се програмира като часовник/будилник (аларма) или АМ/ФМ дисплей на честотата. Консумацията от батериите е пренебрежимо малка, така че часовникът може да работи постоянно.

Ето каква е структурата на контролера SC3610D:

На горната схема ясно са определени входовете за програмиране на различните функции. Разположението на изводите на контролера е дадено по-долу:

Ясно се забелязва подредбата на изводите на чипа, която позволява лесно свързване с LCD дисплей чрез един ред от шестнадесет пина. А ето и вида, в който се предлага чипът за честотомера:

С няколко външни компонента, като например 3-4 кондензатора и един резистор, чипът е готов за ползване. Ах, да! Разбира се, LCD дисплей, който е 16-pin TN Positive 7-segment 4 digits. За да заработи този чип е необходима подложка, на която да се закрепят отделните елементи, която всъщност, е малка по размери платчица 42х22 мм. При разработката на платчицата имах предвид и съответните крепежни отвори, макар че сглобения модул, който ще видите по-долу, е твърде лек и може да се закрепи към коя да е друга радио платка с по-твърди едножилни медни проводници с Ф > 0,3 mm. В тази платчица съм включил необходимите места за окъсяване на споменатите пре-програмни входове за да може да се използват всички възможности на SC3610D. Видът й може да видите на следната картинка:

След като направих платката, се заех с изработката на модула. За целта събрах необходимите ми части, които трябваше да запоя върху нея:

Забележете, че LCD дисплея и чипа, разположени отдясно, са показани по начина по който трябва да бъдат запоени към тази платчица, явяваща се основа на бъдещия честотомер на приеманата честота. Какво имам предвид - LCD дисплея се запоява от страна "елементи", а модулът SC3610D от страна "опроводяване". Ако се вгледате, на платката ще видите стабилизатор HT7333 - 3,3V (може и HT7330 - 3,0V) с който се постига необходимото захранващо напрежение на модула. Не се покриват с тинол изводи 1-16, тъй като се запояват след поставяне на LCD дисплея. Тази забележка е важна и затова на следващата снимка съм я показал.

Сглобяването започва със запояването на SMD чипа SC3610D от долната страна на платката:

Всички елементи, чийто размер достига до нивото на дисплея, монтирах от страна "опроводяване" за да не пречат при използването на цифровия модул при монтаж на панел в отвор. Идеята за този монтаж става ясна на следващите снимки, на които съм показал вида на готовия модул:

Както можете да забележите, са необходимо само три проводника с които готовият модул за цифрово отразяване на приеманата от радиоприемника честота се свързва към неговия осцилатор (хетеродин). На снимката вляво се вижда необходимото окъсяване за да работи честотомерът в УКВ обхвата, в моя случай за показване на честотите 87-109 MHz. За АМ обхвата или работата му като часовник или будилник (аларма) ще трябва да направите справка в допълнителната информация, дадена в техническите характеристики на чипа SC3610D, но както казах, описвайки печатната платка, всички негови възможности са предвидени.

А ето цифровия честотомер при реални условия, показвайки приеманата честота в УКВ обхвата на един от моите УКВ приемници, като съм преместил кондензаторите от долната страна на монтажа:

Тествах новият модул за цифрово представяне на приеманата честота с няколко различни УКВ блокове, в които осцилаторът е бил реализиран с отделен транзистор (ГТ328В, BF506) или като част от интегрални схеми (TA7358P, TA7378P, SO42P и руската К237ХА5). Резултатът е блестящ. При използването на модул трябва да се има предвид, че той привнася малък капацитет към осцилаторния кръг. Свързването на модул към осцилатора е през керамичен кондензатор 2-3 pF, който изменя основната честота с няколко мегахерца, но с донастройка на кръга се постига желаната честота. Като пример тук ви показвам УКВ блок с интегрална схема ТА7378N в изпълнение за радиоприемник "Селена В-216". В този модул за цифрово измерване на приеманата честота повечето елементи са SMD и са запоени от долната страна на платката, а захранването на модула се осъществено през резистор със стойност 2,2k чрез диоден стабилизатор 3V3, който работи при изменение на подаваното напрежение в интервала от 4V до 13V, като напрежението на модула се променя от 2,4V до 3,3V:

Предимствата на цифровия модул с SC3610D при първоначални настройки на осцилатори или ремонти на УКВ блокове са очевидни. Той позволява следена на честотата в реално време и спомага за бързо постигане на желаните честоти при настройката на хетеродина. Всъщност, след като се извърши тази настройка, спрягането на другите трептящи кръгове във високочестотната част се извършва за минути и така УКВ блокът е настроен.

В процеса на изработване на модула бях предвидил всички необходими връзки, с които се осъществява пълното използване на всички възможности на контролера SC3610D. Но едва след това се замислих, че това не е достатъчно, а е необходима още една платчица върху която да се монтират микро ключета и бутони за по-лесен и удобен начин на програмирането му и използване на всички възможности на чипа. Разбираемо, тогава създадох и следващата принципна схема, илюстрираща казаното:

Тогава се заех със създаването на още една печатна платка, която да съдържа микро-ключетата и я нарекох “Control Board". Конструктивно двете платчици могат да се монтират на различни места, но все пак аз съобразих размерите и отворите им така, че да могат да се монтират гръб в гръб една зад друга. По този начин на лицето ще се вижда дисплея, а на гърба ще бъдат бутоните. Ето заедно двете платчици за по-голяма яснота:

С този малък комплект, сглобен като цял нов модул успях да обединя всички команди за управление:

- часовник
- будилник
- сверяване на час и минути на часовника, така и на будилника
- включване/изключване на будилника
- превключване часовник/честотен дисплей
- избор показване на АМ/FM честота
- избор на обхват на показанието
- избор на междинна честота 70 kHz/10,7 MHz

На платките поставих свързващи кондензатори към осцилаторите за АМ и ФМ, но препоръчвам това да бъде близо до тях на радиоприемника.

Но ето и вида на сглобените платки - "Дисплей" и "Управление" (Freq. LCD Display and Control Board):

И преди да завърша описанието и представянето на техническите възможности на интегрирания честотомер SC3610D, предназначен за цифров дисплей на приеманата честота на радиоприемниците, бих искал да отбележа, че китайските сайтове предлагат подобни модули на цена около 8-12 EUR, но с ограничени възможности (с орязани функции). Най-често модулите са за: само FM, FM + AM или FM + часовник.

Най-често срещан е модулът № 201704, в който функциите часовник/будилник не са включени:

На смелчаците и прецизните в боравенето с поялника давам една идея как този модул може да придобие повече функции, а именно чрез внимателно разпояване и повдигане на горната страна на модула (пинове 19-36) и прерязване на връзката между пин 26 и пин 36, след което свързването на пин 26 с бутон дава възможност да се добави функция "Часовник". Но това не ви дава възможността да управлявате всички функции, освен ако не си направите само "Control Board" с всички необходими бутони за управление. Имайте предвид, че модулът № 201704 няма възможност за механическо закрепване.

Надявам се, този материал да е от полза за техниците, които активно се занимават с реставрация на радиоприемна техника или подмяна на обхватите OIRT => CCIRT (пренастройка) на УКВ блокове на стари фабрични радиоприемници.
 

Справочни данни, схеми:
1. SC3610, Silan Semiconductors [pdf][211kb]
2. FM LCD LC7265 [jpg][56kb]

Валери Терзиев
28 декември 2022 година