Пренастройка на УКВ блоковете на радиоприемници "SELENA"
/kn34pc.com/конструкции/...

Част I: Пренастройка на УКВ блок на "SELENA B211"
Част II: Пренастройка на УКВ блок на "SELENA B216"


Част I: Пренастройка на УКВ блок на "SELENA B211"


Преди време на страниците на www.kn34-pc.com публикувах преработка на УКВ блокове за руския радиоприемник първи клас "SELENA" чрез изграждане на изцяло нов блок. Оказа се, че има интерес към тази тема и във форумите на "Сандъците", "Сетком" и "Е-шоп". А преди три години публикувах за първи път пренастройка на оригинален УКВ блок чрез смяна на кондензатори и сърцевини на бобините в него. Идеята на настоящата статия е да сложа малко ред в темата "пренастройки на УКВ на Селена", която се експлоатира от години, а коментарите са твърде любителски. За целта ще разгледам еволюцията на този култов качествен руски радиоприемник.

Историята започва в началото на масовото производство на руска битова техника, когато руските радиоконструктори решават да използват диоден балансен смесител в своите разработки на висококачествени радиоприемници. В продажба се появяват както стационарни, така и преносими радиоприемници от висок клас, в които се използва този висококачествен начин на смесване на входния и осцилаторния сигнал. Моята цел, обаче, не е да описвам начина на работа на диодния смесител, с който може да се запознаете от литературата, а да покажа развитието на тази идея, докато стигнем до преносимия радиоприемник "Селена", така популярен у нас преди 1989-та година.

Някои от по-известните в България руски радиоприемници с диоден балансен смесител са:

"Океан-200/201", 1969 година
"Океан-202/203", 1972 година
"Океан-204/205", 1973 година
"Океан-208/209", 1976  година
"Рига-104", 1973 година
"Океан-214", 1985 година

Радиоприемниците "Океан-2хх" са били предназначени за вътрешния пазар, а тяхната експортна версия прераства от "Океан-203/204" в "Селена-206/207", съответно "Океан-208/209" в "Селена-210/211/212". Последните са реализирани с УКВ блокове УКВ-2-02 с версии Е-01 и Е-02. Всъщност няма промяна в схемното решение на УКВ блоковете, освен стойностите на елементите в трептящите кръгове за да се осигури приемане в двата известни по това време УКВ обхвати: 65,8-73 MHz и 87,5-108 MHz. По-съвременния вариант на тази серия радиоприемници с употреба на силициеви транзистори е "Океан-214", чийто експортен вариант е познатата у нас "Селена-В216" а в други страни "Селена-В215/216/217". В последните се употребяват УКВ блокове УКВ-2-01С, но за страните със стандарт на FM радиоразпръскване в обхвата 87.5-108 MHz УКВ блока вече е версия УКВ-2-01-Е.

След като на кратко ви запознах с еволюцията на конструктивната идея и изпълнение на култовите висококачествени радиоприемници, рожба на руската електроника, бих искал да направя следната забележка – няма да разглеждам всички схемни особености, а само УКВ блокове на масовите модели, които са продавани в България. Предвид на това, че по-горе направих аналогията между моделите "Океан" и "Селена", то който проявява интерес би следвало да се ориентира по-лесно. Ще разгледам пренастройката на основните два УКВ блока, които са използвани в годините и са модули от радиоприемниците продавани у нас: "В210/211" и "В215/216".

И така ето малко предварителна информация за модификациите на моделите "Селена":

"Селена В210" и "Селена В212" – с УКВ блок в обхвата 87,5-108 MHz.
"Селена В211" - с УКВ блок в обхвата 65,8-73 MHz
"Селена В216" - с УКВ блок в обхвата 65,8-73 MHz
"Селена В215/217" - с УКВ блок в обхвата 87,5-108 MHz

Искам да отбележа, че версиите Е1 и Е2 се различават също не по схемно решение, а по елементите на трептящите кръгове като с това се постига покритие за FM обхвата, както следва: 87,5-100 MHz (до 104 MHz за някои държави) или познатия ни обхват 87,5-108 MHz.

УКВ блоковете вградени в моделите "ОКЕАН-20х" и "Селена В210/211/212" са с германиеви транзистори ГТ313А, а някои версии - с ГТ322А, а УКВ блока в "ОКЕАН-214" и "Селена В215/216/217" е със силициеви транзистори КТ3126, КТ339, КТ368, КТ339. Както вече няколко пъти казах, принципните схеми на различните версии не се различават, но ето първата най-популярна и най-често срещана схема:

Елементите без стойности са тези, които са специфични за определения УКВ обхват. Аз ще ги представя в табличен вид, според модела и обхвата на радиоприемника:

Означение Модел
B210-B212 B211
УКВ обхват
87,5-108 MHz 65,8-73 MHz
R1 1 kΩ 1,5 kΩ
R4 120 120
R5 3 kΩ 2,2 kΩ
R9 3,9 kΩ 5,1 kΩ
R11 3,9 kΩ 2,7 kΩ
R12 0 12 Ω
C1 10 pF 30 pF
C2 30 pF 68 pF
C4 10 pF 22 pF
C6 180 pF 75 pF
C9 18 pF 36 pF
C13 4,3 pF 15 pF
C16 56 pF 56 pF
C17 4,7 pF 18 pF
C19 6,2 pF 13 pF

А ето принципната схема, на която са нанесени променените стойности на елементите, чиито стойности са указани в горната таблица:

А сега следват монтажни схеми от страна елементи и страна опроводяване, които улесняват смяната и монтажа на елементите:

В процеса на преработката почти всички бобини остават непроменени, но подменям феритната сърцевина с месингова. Възможно е обаче, това да не е достатъчно, като този проблем се решава с отвиване на 1,5 навивки откъм горния край на бобината L3 и отново настройката се повтаря, като може да се тества и с феритна сърцевина. Настройките съм извършил с вобулоскоп. Възможно е с ВЧ сигнал-генератор.

Препоръчвам от чисто методическа гледна точка следния порядък:

    - подменят се първо кондензаторите според стойностите, указани в горната таблица;
    - извършва се настройката като се "вкарва" осцилаторния кръг в обхвата, а след това чрез сърцевините на входната бобина и L3 се търси максимум на амплитудата.

За да се постигне по-голяма равномерност на характеристиката в новия по-широк обхват, настройките се извършват на честоти 92 MHz и 104 MHz;

    - едва след това се подменят резисторите;
    - извършваме окончателна донастройка

А сега ще видите как изглежда завършения УКВ блок, като искам да припомня, че пренастройката, която направих и описах до сега е за УКВ-2-02Е от обхват 65,8-73 MHz към обхват 87,5-108 MHz или на практика сме пренастроили радиоприемника "Селена В211 във FM обхвата.

Руските конструктори са традиционалисти и не са променяли дадена принципна схема, ако тя е давала добри резултати. Така е и с УКВ блоковете. Правя тази забележка, защото съм срещал въпроси относно модификациите Е1 и Е2 на УКВ-2-01С, но затова ще стане дума като му дойде времето. За разгледаните до момента пренастройки (от чисто любопитство) съм включил една снимка, която показва незначителните механични промени в описания до момента УКВ-2-02:

УКВ-2-02 се захранва с напрежение 4,2V-4,4 V в различни конструкции. Но трябва да се има предвид, че е реализиран с германиеви транзистори и искам да отбележа, че общият проводник, масата (корпуса), са на общ плюс (+), а активния е минусът на захранващото напрежение.

Точно поради тази особеност ми хрумна идеята да "обърна" поляритета на захранването като подменя германиевите транзистори със силициеви. В моите FM конструкции обикновено съм използвал транзистори SF240 и SF245 на RFT. Естествено могат да се използват и други високочестотни силициеви транзистори. За да направя този експеримент, обаче, не използвах вече готовия и пренастроен УКВ блок (за да не го съсипвам), а друг (а такива имам в изобилие), което се вижда на горната снимка. За целта не беше необходимо да извършвам пълната процедура по пренастройка и преминаване към FM диапазона. Смяната на транзисторите извърших в оригиналния диапазон 65,8-73 MHz.

Все пак трябва да се има предвид, че съществено се променят режимите на работа на транзисторите, тъй като германиевите преходи се отпушват при напрежение около 0,1-0,2 V, докато силициевите при напрежение 0,6-0,7 V. Но когато започнем физическата замяна на едните с другите, оставяме избора на режим на заден план. Така направих и аз. Смених транзисторите автоматично, едно към едно, след което захраних УКВ-2-02Е с обратна полярност или корпус, маса минус 4,4 V. След като се уверих, че УКВ блока работи (а това, разбира се, стана като го свързах към вобулоскопа), се наложиха малки донастройки за да го "вкарам" в УКВ диапазона, което е видно от следващите снимки:

Експериментът беше успешен, а след като завърших донастройките (напомням, че запазих честотния диапазон), трябваше да избера подходящ режим на транзисторите VT1, VT2. За целта използвах един потенциометър 22 kΩ, като средният му извод свързах на маса, другият към базата. Първо установих работната точка на високочестотния усилвател VT1. Наблюдавайки амплитудата на сигнала на вобулоскопа, чрез бавно въртене на оста на потенциометъра намерих максимума й, след което го разпоих.

Измерих стойността на съпротивлението и след това с калкулатора изчислих стойността от паралелната комбинация на резистора R2 и стойността, измерена на потенциометъра. Оказа се, че тя е почти стандартната стойност 2,2 kΩ. След това физически замених резистора R2 с нов със стойност 2,2 kΩ.

Следващата стъпка беше избора на работната точка на осцилатора VT2. Тук трябва да се съобразим, че транзистора VT2 изпълнява функцията на самосцилиращ смесител. Отново с вече подготвения за целта потенциометър, запоен към базата на транзистора и масата, потърсих максимум на амплитудата на сигнала, наблюдавайки измененията на вобулоскопа. По същия начин след това измерих неговата стойност и изчислих паралелната комбинация от нея и стойността на резистора R6, която се оказа също много близо до стандартната стойност 6,8 kΩ, след което замених резистора R6 с друг с тази стойност.

С последния експеримент показах, че една простичка замяна на транзисторите с тип n-p-n е възможна и се постигат приблизително същите резултати както с оригиналните след подходящ избор на работна точка на транзисторите. Този експеримент ще помогне на много колеги, чието хоби е колекционирането на ретро радиоприемници.

***

Част II: Пренастройка на УКВ блок на "SELENA B216"

Руският радиоприемник "Селена В216" е експортния вариант на модела "Океан 214", който се е произвеждал за вътрешния пазар. Той се появява малко преди политическите промени - през 1986 год. Въпреки, че е запазил основните конструктивни особености на предишното поколение радиоприемници от серията "Океан", той е изграден със съществуващата по това време съвременна елементна база. Но не само това - и в Русия, и в България все по-бързо се налага новия CCIRT стандарт в обхвата на УКВ 87,5-108 MHz.

Докато в България промяната стартира веднага с честоти от 87,5 MHz до 108 MHz, то в Русия стартът е двуетапен, като първо се въвежда (ако не греша) обхвата 100,00-108,00 MHz. Това налага в тези радиоприемници да се вграждат УКВ блокове за новите обхвати. Експортният вариант се запазва, а за вътрешния пазар се произвеждат с ограничения честотен обхват.

Поради изтъкнатите по-горе причини, УКВ блока, предназначен за радиоприемника "Океан 214" с вариантите за експорт "Селена В215", "Селена В216" и "Селена В217", макар и с непроменена принципна схема, се разработва с различни елементи за постигане на желаните честотни диапазони. Така се стига до модификациите С, Е1 и Е2. Модификацията УКВ-2-01С е за вътрешния и външния пазар, но за честотен диапазон в стария OIRT обхват 65,8-73 MHz, докато за страните, в които се използва FM диапазона 87,5-108 MHz. Приемниците се предлагат с модификацията Е1. Съответно за вътрешния пазар и честотен диапазон 100-108 MHz се комплектуват с УКВ блок модификация Е2.

Ето информация за честотните диапазони, които се използват за радиоразпръскване в Русия:

Диапазон Честота Вид на модулацията Жаргонно название
ДВ (LW) 144 - 415 kHz Амплитудна (AM) - моно -
СВ (MW) 520 - 1602 kHz   AM
КВ - 90 м 3200 - 3400 kHz Цифрово радиоизлъчване DRM -
КВ - 75 м 3900 - 4000 kHz (Digital Radio Mondiale) -
КВ - 60 м 4750 - 5060 kHz   -
КВ - 49 м 5900 - 6200 kHz   -
КВ - 41 м 7100 - 7400 kHz   -
КВ - 31 м 9500 - 9900 kHz   -
КВ - 25 м 11650 - 12050 kHz   -
КВ - 22 м 13600 - 13800 kHz   -
КВ - 19 м 15100 - 15600 kHz   -
КВ - 16 м 17550 - 17900 kHz   -
КВ - 13 м 21450 - 21850 kHz   -
КВ - 11 м 25650 - 26100 kHz   -
УКВ - 1 65,9 - 74 MHz Честотна, с полярна модулация на стереосигнала Руски УКВ
УКВ - 2 87,5 - 100 MHz Честотна (FM), с пилот-тон Долна част FM
УКВ - 3 100 - 108 MHz Честотна (FM), с пилот-тон FM

А оригиналната статия може да намерите на следващия линк и се запознаете с повече подробности: www.radiostation.ru/know/range.html

От казаното следва, че УКВ блока е със следните означения:

    - УКВ-2-01С
    - УКВ-2-01-Е1
    - УКВ-2-01-Е2

Този УКВ блок е реализиран с три високочестотни силициеви транзистори, което е видно от принципната схема по-долу:

Стойностите на елементите на тази схема са за обхвата на приемани честоти 65,8-73 MHz. Тя съответства на модификация УКВ-2-01С. Именно моделът на експортния вариант на радиоприемника "Селена В216" е внасян у нас и е бил в този честотен диапазон.

Принципната схема е класическа. Тя е доста по-съвършена от предшественика си в УКВ-2-02 с използването на самостоятелен смесител и отделен хетеродин. Вграждането на предварителен високочестотен усилвател е едно предимство, което се изразява в по-висока входна чувствителност и, разбира се, приемане в райони с по-слаби сигнали.

Но в годините малко преди 1989 г. у нас бързо набра популярност честотния диапазон на FM 87,5-108 MHz. В деветдесетте години обхвата бързо се напълни с много УКВ радиостанции и в много притежатели на този качествен радиоприемник се появи интереса към преработка или пренастройка на оригиналния му УКВ блок. За българските условия, това означава превръщане на УКВ блока в модификация УКВ-2-01-Е1. Всеки търси връзки сред приятели, техници и сервизи, които знаят и могат да извършат тази преработка.

За съжаление, обаче, е липсвала информация и опит, поради което резултатите са били частично покритие на обхвата или намалена чувствителност.

В следващата таблица ще намерите промените на елементите и техните стойности, които трябва да се извършат за да се реализира преминаването към т.н. у нас "западен" стандарт.

Означение Модел
B215-B217 B216  
E1 C E2
87,5 - 108 MHz 65,8 - 73 MHz 100 - 108 MHz
C1 12 pF 15 pF 12 pF
C2 12 pF 39 pF 12 pF
C3 33 pF 68 pF 27 pF
C8 120 pF 82 pF 39 pF
C10 27 pF 39 pF 22 pF
C11 8,2 pF 22 pF 8,2 pF
C12 8,2 pF 22 pF 6,8 pF
C14 18 pF 47 pF 18 pF
C18 100 pF 68 pF 36 pF
C22 4,7 pF 4,7 pF 3,3 pF
C23 12 pF 18 pF 15 pF
R10 6,8 kΩ 5,6 6,8

Аз, лично съм преработил УКВ блок от "Селена В216", модификация "С" като съм използвал данните от горната таблица за модификация "Е1", която се отнася за експортни варианти на "Селена" - В215 и В217.

Тази преработка не е никак лесна, особено ако трябва да се направи без да се сваля УКВ блока от шасито на радиоприемника. Освен това се нарушава опъна и настройката на кордата, която свързва във вернерово устройство основния трисекционен променлив кондензатор за настройка на АМ обхватите с двусекционния променлив кондензатор за настройка в УКВ диапазона.

Един начин, който значително облекчава тази преработка без да се демонтира целя блок е:

1. Отваря се и се демонтира капака на УКВ блока, захванат само с един винт.

2. Развива се винта на малкото колело на вернеровото устройство за УКВ блока и се нанизва бургия 3,5 мм, която го задържа от падане и размотаване и объркване на кордата. Закрепва се по подходящ начин (с по-дебел меден проводник) за да не изпадне.

3. Разпояват се проводниците за връзка с основната платка. Ако мислите, че ще забравите към коя точка трябва после да се свържат, ги надпишете.

4. Развинтват се четирите винта, крепящи платката към основата на УКВ блока. С това платката е освободена и може да се свали.

След това вече следва "малка електронническа дейност" - същинската преработка, при която с много търпение, помпа и поялник се свалят описаните в таблицата елементи и се сменят с указаните стойности. След като завършим смяната на елементите, ако имаме вобулоскоп, захранваме платката и наблюдавайки картинката (ако сме извършили правилно монтажа) на екрана започваме настройките. Както в описанието на настройките в част I и тук започваме с осцилаторния кръг. След което настройваме входната бобина в средата на обхвата 98 MHz, а с настройка на ядрото на бобината L3 търсим максимално повдигане на амплитудата.

След като завършим тази първоначална настройка, следва по същия начин да направим комбинация в настройките със същите бобини, но вече на споменатите в първата част честоти - 92 MHz и 104 MHz до постигане на равномерна или както още я наричаме "плоска" характеристика.

Остава да монтираме платката обратно в екранираната кутия на блока, да свържем проводниците и да захраним УКВ блока от радиоприемника, все още без капак, довършваме настройките, които междувременно са се променили малко в следствие на капацитета на металната основа. Затваряме капака на УКВ блока, монтираме вернеровото колело като внимаваме за крайното му положение за да възстановим скалата в оригинален вид и сме готови.

Архив [zip,jpg][289kb]

Платката с разположение на елементите е за ваше улеснение, но имайте предвид, че тя е огледален образ на снимката - тоест дадена е от страна "опроводяване". На дясната снимка се виждат множеството кондензатори българско производство, с които съм заменил оригиналните за да се преработи УКВ блока.

Описания процес на преработка директно върху шасито може да се види на следващата снимка. Все пак трябва да се има предвид, че е необходима доста прецизност и внимателно отношение, които ще ни предпазят от неразумни действия и случайни, но тежки повреди, които могат да доведат до тоталното повреждане на УКВ блока и изхвърлянето му като ненужен стар боклук.

Освен описаната преработка на УКВ блока, аз съм направил и други подобрения в моята "Селена В216" с цел увеличаване на входната чувствителност. Например, добавил съм едно апериодично усилвателно стъпало по междинна честота като за товар съм заложил пиезокерамичен филтър на междинна честота 10,7 MHz. Причината да добавя още едно усилвателно стъпало е, че по заводски технически параметри входната чувствителност на приемника на УКВ е 35 µV, което е твърде незадоволително, докато аз съм постигнал 8 µV, което ми позволява да имам уверено приемане и на по-маломощни радиопредаватели.

Накрая ето снимка на преработката върху шасито:

В процеса на преработката установих, че през годините на производство на радиоприемника номерацията на елементите както в схемата, така и на печатната платка също се е променяла. Дори на принципната схема, която показах в началото има неточности. За да улесня тези, които имат желание да преработят сами своята „Селена В216” прилагам следващата снимка, на която съм отбелязал с червен маркер елементите, които трябва да се подменят. Обърнете внимание на осцилаторната и високочестотната бобини на които съм въвел забележката "-2 навивки". Отнел съм ги от горният им край, като съм направил съответните изводи също с по две навивки по-долу.

А също така, на следващата фигура ви представям принципната схема на същия УКВ блок с друга номерация на елементите, но това е схемата, по която е изграден показания след нея УКВ блок. Разликите са твърде минимални и следва бързо да се ориентирате. Например възлова разлика, която лесно се забелязва е наличието на тример кондензатора С5 във веригата на високочестотния настроиваем кръг, товар на първия транзистор, който в показаната в началото схема на същия УКВ блок е означен като С7:

Забележка: Възможни са неточности в историческата хронология.

Литература:
1. "Бытовая радиоприёмная и звукозаписывающая аппаратура", Алексеев Ю. П., 1989 г. [zip,djvu][6,6mb]
2. "Руководство по експлоатации "ОКЕАН-209", 1976 г.
3. "Океан 208", "Океан 209", Описание
4. "Океан 209", Описание, сп. "Радио", бр.10, 1977 г.
5. "Руководство по експлоатации "Океан 214", 1986 г.

Валери Терзиев
 18 май 2015 година, доп. 18 май 2015 година, доп. 6 юли 2015 година,
доп. 22 януари 2022 година