Пренастройка на УКВ блоковете на радиоприемници "SELENA"
Част II: Пренастройка на УКВ блок на "SELENA B216"
/kn34pc.com/конструкции/...

Руският радиоприемник "Селена В216" е експортния вариант на модела "Океан 214", който се е произвеждал за вътрешния пазар. Той се появява малко преди политическите промени - през 1986 год. Въпреки, че е запазил основните конструктивни особености на предишното поколение радиоприемници от серията "Океан", той е изграден със съществуващата по това време съвременна елементна база. Но не само това - и в Русия, и в България все по-бързо се налага новия CCIRT стандарт в обхвата на УКВ 87,5-108 MHz.

Докато в България промяната стартира веднага с честоти от 87,5 MHz до 108 MHz, то в Русия стартът е двуетапен, като първо се въвежда (ако не греша) обхвата 100,00-108,00 MHz. Това налага в тези радиоприемници да се вграждат УКВ блокове за новите обхвати. Експортният вариант се запазва, а за вътрешния пазар се произвеждат с ограничения честотен обхват.

Поради изтъкнатите по-горе причини, УКВ блока, предназначен за радиоприемника "Океан 214" с вариантите за експорт "Селена В215", "Селена В216" и "Селена В217", макар и с непроменена принципна схема, се разработва с различни елементи за постигане на желаните честотни диапазони. Така се стига до модификациите С, Е1 и Е2. Модификацията УКВ-2-01С е за вътрешния и външния пазар, но за честотен диапазон в стария OIRT обхват 65,8-73 MHz, докато за страните, в които се използва FM диапазона 87,5-108 MHz. Приемниците се предлагат с модификацията Е1. Съответно за вътрешния пазар и честотен диапазон 100-108 MHz се комплектуват с УКВ блок модификация Е2.

Ето информация за честотните диапазони, които се използват за радиоразпръскване в Русия:

Диапазон Честота Вид на модулацията Жаргонно название
ДВ (LW) 144 - 415 kHz Амплитудна (AM) - моно -
СВ (MW) 520 - 1602 kHz   AM
КВ - 90 м 3200 - 3400 kHz Цифрово радиоизлъчване DRM -
КВ - 75 м 3900 - 4000 kHz (Digital Radio Mondiale) -
КВ - 60 м 4750 - 5060 kHz   -
КВ - 49 м 5900 - 6200 kHz   -
КВ - 41 м 7100 - 7400 kHz   -
КВ - 31 м 9500 - 9900 kHz   -
КВ - 25 м 11650 - 12050 kHz   -
КВ - 22 м 13600 - 13800 kHz   -
КВ - 19 м 15100 - 15600 kHz   -
КВ - 16 м 17550 - 17900 kHz   -
КВ - 13 м 21450 - 21850 kHz   -
КВ - 11 м 25650 - 26100 kHz   -
УКВ - 1 65,9 - 74 MHz Честотна, с полярна модулация на стереосигнала Руски УКВ
УКВ - 2 87,5 - 100 MHz Честотна (FM), с пилот-тон Долна част FM
УКВ - 3 100 - 108 MHz Честотна (FM), с пилот-тон FM

А оригиналната статия може да намерите на следващия линк и се запознаете с повече подробности: www.radiostation.ru/know/range.html

От казаното следва, че УКВ блока е със следните означения:

    - УКВ-2-01С
    - УКВ-2-01-Е1
    - УКВ-2-01-Е2

Този УКВ блок е реализиран с три високочестотни силициеви транзистори, което е видно от принципната схема по-долу:

Стойностите на елементите на тази схема са за обхвата на приемани честоти 65,8-73 MHz. Тя съответства на модификация УКВ-2-01С. Именно моделът на експортния вариант на радиоприемника "Селена В216" е внасян у нас и е бил в този честотен диапазон.

Принципната схема е класическа. Тя е доста по-съвършена от предшественика си в УКВ-2-02 с използването на самостоятелен смесител и отделен хетеродин. Вграждането на предварителен високочестотен усилвател е едно предимство, което се изразява в по-висока входна чувствителност и, разбира се, приемане в райони с по-слаби сигнали.

Но в годините малко преди 1989 г. у нас бързо набра популярност честотния диапазон на FM 87,5-108 MHz. В деветдесетте години обхвата бързо се напълни с много УКВ радиостанции и в много притежатели на този качествен радиоприемник се появи интереса към преработка или пренастройка на оригиналния му УКВ блок. За българските условия, това означава превръщане на УКВ блока в модификация УКВ-2-01-Е1. Всеки търси връзки сред приятели, техници и сервизи, които знаят и могат да извършат тази преработка.

За съжаление, обаче, е липсвала информация и опит, поради което резултатите са били частично покритие на обхвата или намалена чувствителност.

В следващата таблица ще намерите промените на елементите и техните стойности, които трябва да се извършат за да се реализира преминаването към т.н. у нас "западен" стандарт.

Означение Модел
B215-B217 B216  
E1 C E2
87,5 - 108 MHz 65,8 - 73 MHz 100 - 108 MHz
C1 12 pF 15 pF 12 pF
C2 12 pF 39 pF 12 pF
C3 33 pF 68 pF 27 pF
C8 120 pF 82 pF 39 pF
C10 27 pF 39 pF 22 pF
C11 8,2 pF 22 pF 8,2 pF
C12 8,2 pF 22 pF 6,8 pF
C14 18 pF 47 pF 18 pF
C18 100 pF 68 pF 36 pF
C22 4,7 pF 4,7 pF 3,3 pF
C23 12 pF 18 pF 15 pF
R10 6,8 kΩ 5,6 6,8

Аз, лично съм преработил УКВ блок от "Селена В216", модификация "С" като съм използвал данните от горната таблица за модификация "Е1", която се отнася за експортни варианти на "Селена" - В215 и В217.

Тази преработка не е никак лесна, особено ако трябва да се направи без да се сваля УКВ блока от шасито на радиоприемника. Освен това се нарушава опъна и настройката на кордата, която свързва във вернерово устройство основния трисекционен променлив кондензатор за настройка на АМ обхватите с двусекционния променлив кондензатор за настройка в УКВ диапазона.

Един начин, който значително облекчава тази преработка без да се демонтира целя блок е:

1. Отваря се и се демонтира капака на УКВ блока, захванат само с един винт.

2. Развива се винта на малкото колело на вернеровото устройство за УКВ блока и се нанизва бургия 3,5 мм, която го задържа от падане и размотаване и объркване на кордата. Закрепва се по подходящ начин (с по-дебел меден проводник) за да не изпадне.

3. Разпояват се проводниците за връзка с основната платка. Ако мислите, че ще забравите към коя точка трябва после да се свържат, ги надпишете.

4. Развинтват се четирите винта, крепящи платката към основата на УКВ блока. С това платката е освободена и може да се свали.

След това вече следва "малка електронническа дейност" - същинската преработка, при която с много търпение, помпа и поялник се свалят описаните в таблицата елементи и се сменят с указаните стойности. След като завършим смяната на елементите, ако имаме вобулоскоп, захранваме платката и наблюдавайки картинката (ако сме извършили правилно монтажа) на екрана започваме настройките. Както в описанието на настройките в част I и тук започваме с осцилаторния кръг. След което настройваме входната бобина в средата на обхвата 98 MHz, а с настройка на ядрото на бобината L3 търсим максимално повдигане на амплитудата.

След като завършим тази първоначална настройка, следва по същия начин да направим комбинация в настройките със същите бобини, но вече на споменатите в първата част честоти - 92 MHz и 104 MHz до постигане на равномерна или както още я наричаме "плоска" характеристика.

Остава да монтираме платката обратно в екранираната кутия на блока, да свържем проводниците и да захраним УКВ блока от радиоприемника, все още без капак, довършваме настройките, които междувременно са се променили малко в следствие на капацитета на металната основа. Затваряме капака на УКВ блока, монтираме вернеровото колело като внимаваме за крайното му положение за да възстановим скалата в оригинален вид и сме готови.

Архив [zip,jpg][289kb]

Платката с разположение на елементите е за ваше улеснение, но имайте предвид, че тя е огледален образ на снимката - тоест дадена е от страна "опроводяване". На дясната снимка се виждат множеството кондензатори българско производство, с които съм заменил оригиналните за да се преработи УКВ блока.

Описания процес на преработка директно върху шасито може да се види на следващата снимка. Все пак трябва да се има предвид, че е необходима доста прецизност и внимателно отношение, които ще ни предпазят от неразумни действия и случайни, но тежки повреди, които могат да доведат до тоталното повреждане на УКВ блока и изхвърлянето му като ненужен стар боклук.

Освен описаната преработка на УКВ блока, аз съм направил и други подобрения в моята "Селена В216" с цел увеличаване на входната чувствителност. Например, добавил съм едно апериодично усилвателно стъпало по междинна честота като за товар съм заложил пиезокерамичен филтър на междинна честота 10,7 MHz. Причината да добавя още едно усилвателно стъпало е, че по заводски технически параметри входната чувствителност на приемника на УКВ е 35 µV, което е твърде незадоволително, докато аз съм постигнал 8 µV, което ми позволява да имам уверено приемане и на по-маломощни радиопредаватели.

Накрая ето снимка на преработката върху шасито:

В процеса на преработката установих, че през годините на производство на радиоприемника номерацията на елементите както в схемата, така и на печатната платка също се е променяла. Дори на принципната схема, която показах в началото има неточности. За да улесня тези, които имат желание да преработят сами своята „Селена В216” прилагам следващата снимка, на която съм отбелязал с червен маркер елементите, които трябва да се подменят. Обърнете внимание на осцилаторната и високочестотната бобини на които съм въвел забележката "- 2 навивки". Отнел съм ги от горният им край, като съм направил съответните изводи също с по две навивки по-долу.

А също така, на следващата фигура ви представям принципната схема на същия УКВ блок с друга номерация на елементите, но това е схемата, по която е изграден показания след нея УКВ блок. Разликите са твърде минимални и следва бързо да се ориентирате. Например възлова разлика, която лесно се забелязва е наличието на тример кондензатора С5 във веригата на високочестотния настроиваем кръг, товар на първия транзистор, който в показаната в началото схема на същия УКВ блок е означен като С7:

Забележка: Възможни са неточности в историческата хронология.


Литература:
1. "Бытовая радиоприёмная и звукозаписывающая аппаратура", Алексеев Ю. П., 1989 г. [zip,djvu][6,6mb]
2. "Руководство по експлоатации - ОКЕАН-209", 1976 г.
3. "Океан 208", "Океан 209", Описание
4. "Океан 209", Описание, сп. "Радио", бр.10, 1977 г.
5. "Руководство по експлоатации Океан 214", 1986 г.

Валери Терзиев
18 май 2015 година, доп. 6 юли 2015 година