УКВ радиоприемници
Част IV: Висококачествени междинно-честотни усилватели за ЧМ
/kn34pc.com/конструкции/...

Ще разгледам две схеми на висококачествени междинно-честотни усилватели за честотна модулация, които бяха "хит" в близкото минало. Разбира се ще направя това разглеждане от чисто практическа гледна точка, а който желае да се запознае и с теоретични подробности, може да направи това от книгата на Н. Пенчев и Ж. Желязков "Висококачествени радиоприемни устройства".

Използваните интегрални схеми са CA3089 и TCA420A. И двете позволяват допълнителни функции, като например измерване на силата на сигнала, точна настройка, управление на стереодекодер, автоматична донастройка на честотата на УКВ блока.

Много по-голямо приложение от двете намира ИС СА3089. В по-късни версии, тя е доработена и се произвежда и от други производители като: uA3090, LM3089, а по-късни версии като СА3189, LA1230, LA1231N. На следващата принципна схема може да видите едно типично приложение като висококачествен междинно-честотен усилвател за честотна модулация. В приложенията към тази статия са дадени допълнителни функции като нулев индикатор на настройката, включен между изводите 7 и 10 на интегралната схема, ограничител на праг, който може да се използва за подтискане на типичните за УКВ шумове между станциите, управление на стереодекодер, което е също една добра възможност. Бобината L2 и кондензаторът C9 образуват трептящия кръг на честотния дискриминатор. В паралел е добавен резисторът R11 който има за задача да разшири характеристиката на дискриминатора и подобри неговата линейност. Стойностите на L2 са типични и обикновено тя е навита на тяло с диаметър 4 мм с феритна сърцевина и има 12 нав. от проводник с диаметър 0.12 мм. Ако на НЧ изхода трябва да се свърже стереодекодер, стойността на филтровия кондензатор C7 трябва да се промени на 330 pF, с което се позволява пропускането на пилотния стерео сигнал 19 kHz.

Хубаво е, да обърнете внимание на допълнителните възможности, които може да видите в приложените материали за използването на тази интегрална схема. Не на последно място е нейната голяма входна чувствителност, която позволява компенсирането на затихването при свързване на повече филтърни звена с пиезокерамични филтри. В случая, като компенсация за това затихване съм свързал допълнителен ВЧ предусилвател, реализиран с транзистора SF240. В някои японски висококачествени тунери (например AKAI) за да се увеличи избирателността по съседен канал са приложени две звена като групата Т1, Cr1, Cr2.

На следващата снимка е представена печатната платка и сглобката на междинно-честотния усилвател, реализиран с СА3089Е. И тук искам да отбележа, че в предишна моя статия съм показал шаси върху което съм монтирал различни блокове от УКВ тунери, включително МЧУ, поради което геометричните размери на тази печатна платка са съобразени с неговите размери и разположение на блоковете.

Друга висококачествена интегрална схема, специално разработена за висок клас Hi-Fi тунери е TCA420A.

За съжаление обаче, тя не успява да намери такова широко приложение, както описаната по-горе интегрална схема СА3089Е.

Както се вижда от следващата схема, тя е доста по-опростена, с по-малко елементи, но не отстъпва по качество на предишната. И при нея са предвидени някои опции, често използвани в тунерите като индикатор на силата на сигнала, автоматична донастройка на честотата, командване на стереодекодер, подтискане на шума, като не всички изредени допълнителни функции са показани на принципната схема, но може да ги намерите в допълнителните материали към статията. И тук входната чувствителност на интегралната схема е достатъчно добра за да се включат по-голям брой филтрови звена за повишаване на избирателността по съседен канал и за да не се повтарям с вече казаното, обърнете внимание на броя на тези стъпала.

А ето как изглежда практическата реализация на междинно-честотен усилвател с ТСА420А, като и за тази печатна платка са в сила направените по-горе забележки за геометрията и размерите й. Предвиден е интегрален стабилизатор за 12V – LM78L12:

Използвана литература:
1. Висококачествени радиоприемни устройства, Н. Пенчев и Ж. Желязков, 1980 год.
2. AKAI, FM Tuner System AT-2250, Service manual

3. УКВ блокове с биполярни транзистори, В. Терзиев, сп. Радио, телевизия, електроника, 10/1982
4. УКВ блокове с полеви транзистори, В. Терзиев, сп. Радио, телевизия, електроника, 11/1982
5. Конструктивни особености на УКВ блокове, В. Терзиев, сп. Радио, телевизия, електроника, 3/1984
6. Междиночестотни усилватели (за УКВ), В. Терзиев, сп. Радио, телевизия, електроника, 7/1983

7. www.alldatasheet.com
8. www.datasheetcatalogue.com

Валери Терзиев
20 април 2013 година