УКВ радиоприемници
Част V: Стереодекодери
/kn34pc.com/конструкции/...

След като вече представих серия УКВ блокове и междинночестотни услилватели за честотна модулация, остана да представя и стереодекодерите, които съм използвал за моята конструкция на УКВ тунер.

Съсредоточил съм се в простички, бързо реализуеми схемички с популярни интегрални схеми, които често са били използвани както в т.н. "дръжкофони", така и в класически висококачествени рисивъри.

Ето едната от тях на следващата принципна схема:

Тази схема е реализирана с интегрална схема на TOSHIBA, както и повечето от предишните части от темата УКВ тунери. Намира се на пазара за резервни части, не е скъпа и се реализира лесно и бързо. Също така позволява по-широк диапазон на захранващото напрежение, така че може да се използва както за преносими радиоприемници, така и за стационарни УКВ тунери. От друга страна перфектно се "връзва" с предишните конструкции, тъй като и при тях съм използвал захранващо напрежение +5V.

Все пак искам да отбележа, че изборът ми не е бил случаен. За да може стереодекодерът да изпълнява функциите за които е предназначен, трябва да има съвпадение на изходното нискочестотно напрежение от междинночестотния усилвател с входното му напрежение.

Други подробности са, че кондензаторите в изходът на МЧУ се премахват и на тяхно място се включва само едни филтров кондензатор от 470pF като по този начин се позволява на пилот тона да постъпи на входа на стереодекодера. При по-слабо поле на покритие на сигнали, в стереорежим се прослушва типичен шум, който може да се отстрани като се премине от режим стерео към моно – ST-MO. Това се прави като извод 7 на интегралната схема се окъсява към захранващата шина.

А сега на следващата снимка е печатната платка с изпълнения върху нея монтаж на стереодекодера с интегрална схема TA7343P на TOSHIBA. На снимката има елементи, които на печатната платка, която предлагам за вас са разместени. Те са във веригата за превключване на режимите ST-MO.

Друга лесна за изпълнение схема на стереодекодер, в която съм използвал интегралната схема на HITACHI HA11227 е показана на втората схема по-горе. И тук важат горните забележки за захранващото напрежение, изходното НЧ напрежение и промяната на стойността на филтровия кондензатор на изхода на междинночестотния усилвател. С тези забележки и двата стереодекодера "пасват" на представените в предишни материали МЧУ.

И тук съм предвидил опцията на режимите стерео-моно ST-MO. Отново това става с превключвател, който превключва извод 9 на интегралната схема към маса или плюса на захранването. Някои интегрални схеми за МЧУ имат вградена функция за автоматично изпълнение на командата ST-MO като от отделен извод се подава управляващо напрежение към стереодекодера. Във висококачествените МЧУ дори това напрежение е с логаритмичен характер и зависи от силата на сигнала. Така при по-слаби сигнали (които биха предизивкали шум на изходите на стереодекодера) автоматично стереодекодерът преминава в режим MO (моно).

А ето как изглежда монтажа върху печатната платка:

И в двете разгледани схеми нямат допълнителни филтри в нискочестотните изходи, които да блокират пилот сигнала и неговата кратна: 19kHz и 38kHz.

Както казах в началото, избрал съм най-простички и лесно реализуеми схеми.

Но ако искате драстично да повишите качеството на вашия тунер, ще трябва да направите такива филтри. Само един факт – чрез тях се подтиска неприятното свистене в по-високите честоти, които интерферират с пилот сигнала и неговата кратна. Това се чувства особено силно при чинели в мелодията, чийто удар е стържещ. Един от начините, който е много досаден, е да направите LC филтри на изходите, докато вторият е да направите макар и по-сложен и с повече елементи, активен филтър:

Повече информация за този начин на филтриране може да намерите в книгата на Ж. Желязков – "Стереодекодери", от където аз съм реализирал схемата на стереодекодер с интегралната схема на Philips TDA1005A:

Архив [zip,pdf,pcb][2,3mb]

Валери Терзиев
15 май 2013 година