Радиоприемници, базирани върху шаси от "VEF"
Част VI: Изследване на точността на използваните стабилизатори
/kn34pc.com/конструкции/...

Още в първите публикации подчертах изключителното значение на стабилизацията на работната точка на транзисторите в честотния преобразувател, в противен случай се получава зависимост на генерираната честота от захранващото напрежение. Това е силно осезаемо при диапазоните на къси вълни, особено високочестотните – 13м, 16м, 19м.

Аз няма да се впускам в детайлни обяснения, които вече съм дал. Целта на този материал е да представи принципните схеми на възможно най-евти÷ните и сравнително или много точни стабилизатори, които съм използвал в зависимост от захранващото напрежение. Единствено искам да подчертая, че тези изисквания са свързани и с използването на обикновени или акумулаторни батерии, които от напълно заредени около 9.6V по време на експлоатацията спадат до 6V, като в тези рамки стаблизиторите трябва да запазят избрания режим на честотния преобразувател и най-вече хетеродинната честота.

Параметрите при които съм направил измерванията са: промяна на входното захранващо напрежение от 10V до 5,5V, стабилизирано напрежение около 4,8-4,9V, товар Rt = 1k, или консумиран ток 5mA. Това са токовите параметри на честотния преобреазувател и използваните от мене междинночестотни усилватели.

Забележка: Моля имайте предвид, че това са радиолюбителски конструкции, а не масово фабрично производство, при което определящо и задължително условие е минималната цена на използваните детайли и разбира се точността е свързана с този компромис. Ето защо на първо място в изследването съм поставил оригиналния стабилизатор от радиоприемниците VEF. Следващ по ред е същият стабилизатор, но с два транзистора (от вградения стабилизатор на интегрална схема LA1201) и трети по реда си е стабилизаторът, който съм използвал най-често в моите конструкции. Той, всъщност, е „орязана” версия на стабилизатора от радиопреимниците VEF214-217-221-221. Четвъртият стабилизатор е стандартен, но с посочените по-горе параметри и дава отлични резултати. И последни са интегралните стабилизатори, които гарантират голяма точност, почти липса на зависимост от товара, но за съжаление изискват минимум 1,5V разлика между входящото и изходящото напрежение, което ограничава горните входящи параметри с най-ниско входящо напрежение до 6,5-6,6V.

Както и в предишните статии съм отбелязал, платките са така разработени, че позволят без тяхната промяна да се изградят всички предложени схеми, някои от които дори не изискват мостчета за връзки.

Ще представя принципните схеми, както и таблица в която ще видите резултатите от измерените изходящи напрежения при цитираните по-горе параметри. Ако някой реши, че има нужда да повтори някоя от схемите на радиоприемници, ще има достатъчно богат избор от подходящи стабилизатори – от няколко елемента или с интегрални стабилизатори или даже да използват оригиналния стабилизатор от радиоприемниците VEF, който също е включен в това практическо изследване. Тези стабилизатори могат да се използват и в коя да е друга любителска конструкция, която има подобни параметри.

Ето принципните схеми на изследваните стабилизаторите:

Искам да отбележа, че съм използвал само налични транзистори, които както се вижда са взаимнозаменяеми: 2Т3107-3109 и 2N2222. Нарочно не съм правил избор по статичен коефициент на тока, защото именно да се получи така, че от радиолюбителската колекция се вземат какви да са транзистори. Разбира се, с подходящ избор по парамтери, транзисторните схеми на стабилизатори ще дадат още по-добри резултати, но не това беше целта на изследването им.

А ето в следващата таблица резултатите от измерванията:

вх. Uc фиг.1 фиг.2 (Si) фиг.3 фиг.4 (Si) фиг.4 (7ГЕ2АС) фиг.5 и 6
10V 4,92V 4,92V 4,89V 4,92V 4,92V 5,12V
9V 4,76V 4,84V 4,89V 4,89V 4,92V 5,12V
8V 4,59V 4,77V 4,87V 4,90V 4,91V 5,12V
7V 4,38V 4,64V 4,84V 4,88V 4,89V 5,12V
6V 4,14V 4,44V 4,79V 4,87V 4,88V 4,83V
5,5V   4,23V 4,69V 4,86 4,87V  

Използвана литература по тази тема:
1. Руководство по эксплоатации радиоприемника ВЕФ 201
2. Характеристики на ИС LA1201
3. Схема радиоприемника ВЕФ221
4. Схеми стабилизаторов напреженияр, 1980 г, Назаров С.В.
5. 500 схем для радиолюбителей, 2005 г. Семьян
6. Токоизправители и стабилизатори, 1981 г., Стефанов

Валери Терзиев
7 октомври 2012 година