www.kn34pc.com
https://kn34pc.com/forums/

Стабилизатори на напрежение - шум, стабилност
https://kn34pc.com/forums/viewtopic.php?f=21&t=924
Страница 1 от 3

Автор:  LZ2WSG [ 07 Май 2017, 23:40 ]
Заглавие:  Стабилизатори на напрежение - шум, стабилност

Цел: бегла оценка по шум (в случая: в честотния диапазон до 20 kHz) на стабилизаторите за 3.3V, 5V, 12V - обикновени, често срещани в нашата практика.
---
Опитната постановка е проста:
Входно напрежение: 12V със заземена и занулена маса GND, защитен 4,7 Ohm в +12V верига.
PC, програма SpectraPLUS 5.0, вход към обикновена звукова карта, екраниран звукочестотен кабел.
За да премахна постояннотоковата съставка, свързвам входа през кондензатор 100 nF към измерваното изходно напрежение.
---
Филтриращи кондензатори: електролитни, танталови, танталови-smd, полиестерни KMPT, многослойни БГ, многослойни-smd, запоени директно върху изводите или с макс. къси изводи.

Стойност: според pdf за конкретния стабилизатор или според най-добрия измерен случай. Критични и необичайни реакции (генерация, повече шум и др.) при теста ако съм наблюдавал, съм ги оставил и тях за сравнение.

Монтаж: обемен, на голяма платка като основа и GND, стабилизаторите са без товар.
---
В името на файла съм записал нужните параметри и компоненти.
---
Първото измерване е на референтния шум на картата. Захранването е изключено, няма свързан стабилизатор (но има 50 Hz и фон от много работещи апаратури около мен: мрежови адаптери и др.)

Приемам това си измерване за "ниво 0": линия в зелен цвят.

Прикачени файлове:
stab_comp.jpg
stab_comp.jpg [ 534.58 KiB | Прегледано 5215 пъти ]
01_off.jpg
01_off.jpg [ 615.83 KiB | Прегледано 5199 пъти ]

Автор:  LZ2WSG [ 07 Май 2017, 23:56 ]
Заглавие:  Re: Стабилизатори на напрежение - шум, стабилност

78L05, China, корпус TO-92, Uout = 4,94V
Прикачени файлове:
_02_78l05.jpg
_02_78l05.jpg [ 308.97 KiB | Прегледано 5201 пъти ]

in 100nF - out 100nF
Прикачени файлове:
02_78l05_china_in_100n_out_100n.jpg
02_78l05_china_in_100n_out_100n.jpg [ 672.29 KiB | Прегледано 5215 пъти ]

in 100nF - out 100nF, 100uF
Прикачени файлове:
03_78l05_china_in_100n_out_100n_e100u.jpg
03_78l05_china_in_100n_out_100n_e100u.jpg [ 668.71 KiB | Прегледано 5215 пъти ]

Автор:  LZ2WSG [ 08 Май 2017, 00:14 ]
Заглавие:  Re: Стабилизатори на напрежение - шум, стабилност

7805, корпус ТО-220, България, Uout = 5,08V
Прикачени файлове:
_04_7805_bg.jpg
_04_7805_bg.jpg [ 417.51 KiB | Прегледано 5201 пъти ]

in 100nF - out 100nF
Прикачени файлове:
04_7805_bg_in_100n_out_100n.jpg
04_7805_bg_in_100n_out_100n.jpg [ 729.35 KiB | Прегледано 5214 пъти ]

in 100nF, t10uF - out 100nF, t10uF
Прикачени файлове:
05_7805_bg_in_100n_out_100n_t10u.jpg
05_7805_bg_in_100n_out_100n_t10u.jpg [ 716.81 KiB | Прегледано 5214 пъти ]

in 100nF - out 100nF, e100uF
Прикачени файлове:
06_7805_bg_in_100n_out_100n_e100u.jpg
06_7805_bg_in_100n_out_100n_e100u.jpg [ 704.47 KiB | Прегледано 5214 пъти ]

in 100nF - out 100nF, e220uF
Прикачени файлове:
06_7805_bg_in_100n_out_100n_e220u.jpg
06_7805_bg_in_100n_out_100n_e220u.jpg [ 702.22 KiB | Прегледано 5214 пъти ]

Автор:  LZ2WSG [ 08 Май 2017, 00:17 ]
Заглавие:  Re: Стабилизатори на напрежение - шум, стабилност

L78L33, корпус TO-92, STI, свалена от работеща техника, Uout = 3,22V
Прикачени файлове:
_07_78l33.jpg
_07_78l33.jpg [ 395.68 KiB | Прегледано 5201 пъти ]

in 100nF - out 100nF
Прикачени файлове:
07_l78l33_sti_in_100n_out_100n.jpg
07_l78l33_sti_in_100n_out_100n.jpg [ 671.79 KiB | Прегледано 5214 пъти ]

in 100nF - out 100nF, t22uF, товар 33 Om
Прикачени файлове:
07a_l78l33_sti_in_100n_out_100n_t22u_33om.jpg
07a_l78l33_sti_in_100n_out_100n_t22u_33om.jpg [ 661.24 KiB | Прегледано 4962 пъти ]

Автор:  LZ2WSG [ 08 Май 2017, 00:35 ]
Заглавие:  Re: Стабилизатори на напрежение - шум, стабилност

78М05, корпус TO-252, China, Uout = 4,95V
Прикачени файлове:
_08_78m05.jpg
_08_78m05.jpg [ 548.92 KiB | Прегледано 5200 пъти ]

in 100nF - out 100nF
Прикачени файлове:
08_78m05_china_in_100n_out_100n.jpg
08_78m05_china_in_100n_out_100n.jpg [ 675.62 KiB | Прегледано 5214 пъти ]

in 100nF - out 100nF, t10uF smd
Прикачени файлове:
09_78m05_china_in_100n_out_100n_t10u_smd.jpg
09_78m05_china_in_100n_out_100n_t10u_smd.jpg [ 687.88 KiB | Прегледано 5214 пъти ]

in 100nF, 10uF smd - out 100nF, 10uF smd
Прикачени файлове:
10_78m05_china_in_100n_10u_smd_out_100n_10u_smd.jpg
10_78m05_china_in_100n_10u_smd_out_100n_10u_smd.jpg [ 696.67 KiB | Прегледано 5214 пъти ]

in 100nF, e220uF - out 100nF, e100uF
Прикачени файлове:
11_78m05_china_in_100n_e220u_out_100n_e100u.jpg
11_78m05_china_in_100n_e220u_out_100n_e100u.jpg [ 697.97 KiB | Прегледано 5214 пъти ]

Автор:  LZ2WSG [ 08 Май 2017, 00:51 ]
Заглавие:  Re: Стабилизатори на напрежение - шум, стабилност

LP2950, корпус TO-252, Uout = 3,27V
Прикачени файлове:
_12_lp2950.jpg
_12_lp2950.jpg [ 504.05 KiB | Прегледано 5200 пъти ]

in 100nF - out 100nF
Прикачени файлове:
12_lp2950_in_100n_out_100n.jpg
12_lp2950_in_100n_out_100n.jpg [ 722.37 KiB | Прегледано 5214 пъти ]

in 100nF, t10uF smd - out 100nF, t10nF smd
Прикачени файлове:
13_lp2950_in_100n_t10u_smd_out_100n_t10u_smd.jpg
13_lp2950_in_100n_t10u_smd_out_100n_t10u_smd.jpg [ 710.57 KiB | Прегледано 5214 пъти ]

in 100nF, t10uF smd - out 100nF, t10uF smd, e100uF
Прикачени файлове:
14_lp2950_in_100n_t10u_smd_out_100n_t10u_smd_e100u.jpg
14_lp2950_in_100n_t10u_smd_out_100n_t10u_smd_e100u.jpg [ 716.35 KiB | Прегледано 5214 пъти ]

in 100nF - out 100nF, t10uF orange
Прикачени файлове:
15_lp2950_in_100n_out_100n_t10u_orange.jpg
15_lp2950_in_100n_out_100n_t10u_orange.jpg [ 723.9 KiB | Прегледано 5214 пъти ]

Автор:  LZ2WSG [ 08 Май 2017, 00:56 ]
Заглавие:  Re: Стабилизатори на напрежение - шум, стабилност

AMS1117-ADJ, корпус SOT-223, China, 330 Ohm, 220 Ohm, Uout = 3,32V
Прикачени файлове:
_16_ams1117_adj.jpg
_16_ams1117_adj.jpg [ 416.65 KiB | Прегледано 5201 пъти ]

in 100nF - out 100nF - ADJ без кондензатор към GND
Прикачени файлове:
16_ams1117_adj_in_100n_out_100n_no_adj_cap.jpg
16_ams1117_adj_in_100n_out_100n_no_adj_cap.jpg [ 693.46 KiB | Прегледано 5203 пъти ]

in 100nF - out 100nF - ADJ с 1u smd към GND
Прикачени файлове:
17_ams1117_adj_in_100n_out_100n_adj_1u_smd.jpg
17_ams1117_adj_in_100n_out_100n_adj_1u_smd.jpg [ 671.63 KiB | Прегледано 5201 пъти ]

in 100nF - out 100nF - ADJ с t22uF smd към GND
Прикачени файлове:
18_ams1117_adj_in_100n_out_100n_adj_t22u_smd.jpg
18_ams1117_adj_in_100n_out_100n_adj_t22u_smd.jpg [ 671.21 KiB | Прегледано 5201 пъти ]

Автор:  LZ2WSG [ 08 Май 2017, 01:20 ]
Заглавие:  Re: Стабилизатори на напрежение - шум, стабилност

Ценеров диод КС139А, 3.1977 г. 150 ома към +12V, Uout = 4,42V

без филтриращ кондензатор
Прикачени файлове:
20_ks139_no_cap.jpg
20_ks139_no_cap.jpg [ 668.34 KiB | Прегледано 5214 пъти ]

out 100nF
Прикачени файлове:
19_ks139_out_100n.jpg
19_ks139_out_100n.jpg [ 665.09 KiB | Прегледано 5214 пъти ]

out 100nF, e220uF
Прикачени файлове:
21_ks139_out_100n_e100u.jpg
21_ks139_out_100n_e100u.jpg [ 668.89 KiB | Прегледано 5214 пъти ]

Автор:  LZ2WSG [ 08 Май 2017, 01:27 ]
Заглавие:  Re: Стабилизатори на напрежение - шум, стабилност

Ценеров диод PL9.1Z, Romania, 51 ом към +12V, Uout = 9.25V

без филтриращ кондензатор
Прикачени файлове:
22_pl9.1_no_cap.jpg
22_pl9.1_no_cap.jpg [ 684.48 KiB | Прегледано 5203 пъти ]

out 100nF
Прикачени файлове:
23_pl9.1_out_100n.jpg
23_pl9.1_out_100n.jpg [ 679.05 KiB | Прегледано 5203 пъти ]

out 100nF, e100uF
Прикачени файлове:
24_pl9.1_out_100n_e100u.jpg
24_pl9.1_out_100n_e100u.jpg [ 669.04 KiB | Прегледано 5203 пъти ]

Автор:  LZ2WSG [ 08 Май 2017, 01:56 ]
Заглавие:  Re: Стабилизатори на напрежение - шум, стабилност

Компютъно захранване Fortron ATX 350 PNR

out 5V:
Прикачени файлове:
25_pc_psu_fortron_atx_350pnr_5v.jpg
25_pc_psu_fortron_atx_350pnr_5v.jpg [ 753.94 KiB | Прегледано 5214 пъти ]

out 12V:
Прикачени файлове:
26_pc_psu_fortron_atx_350pnr_12v.jpg
26_pc_psu_fortron_atx_350pnr_12v.jpg [ 759.11 KiB | Прегледано 5214 пъти ]

Автор:  LZ2WSG [ 08 Май 2017, 01:58 ]
Заглавие:  Re: Стабилизатори на напрежение - шум, стабилност

Компютъно захранване Rexpower PX-350

out 5V:
Прикачени файлове:
27_pc_psu_rexpower_px_350_5v.jpg
27_pc_psu_rexpower_px_350_5v.jpg [ 751.98 KiB | Прегледано 5201 пъти ]

out 12V:
Прикачени файлове:
28_pc_psu_rexpower_px_350_12v.jpg
28_pc_psu_rexpower_px_350_12v.jpg [ 781.34 KiB | Прегледано 5201 пъти ]

Автор:  LZ2WSG [ 08 Май 2017, 02:01 ]
Заглавие:  Re: Стабилизатори на напрежение - шум, стабилност

Компютъно захранване DPS ABC rev 02

out 5V:
Прикачени файлове:
29_pc_psu_dps_abc_rev02_5v.jpg
29_pc_psu_dps_abc_rev02_5v.jpg [ 699.33 KiB | Прегледано 5214 пъти ]

out 12V:
Прикачени файлове:
30_pc_psu_dps_abc_rev02_12v.jpg
30_pc_psu_dps_abc_rev02_12v.jpg [ 815.32 KiB | Прегледано 5214 пъти ]

Автор:  LZ2WSG [ 08 Май 2017, 02:09 ]
Заглавие:  Re: Стабилизатори на напрежение - шум, стабилност

Зарядно за GSM Nokia N8: AC-15E
Прикачени файлове:
_31_nokia.jpg
_31_nokia.jpg [ 710.97 KiB | Прегледано 5200 пъти ]

Прикачени файлове:
31_nokia_ac_15.jpg
31_nokia_ac_15.jpg [ 743.34 KiB | Прегледано 5214 пъти ]

Зарядно за GSM Samsung S2: ETA0U10EBE
Прикачени файлове:
_32_samsung.jpg
_32_samsung.jpg [ 661.7 KiB | Прегледано 5200 пъти ]

Прикачени файлове:
32_samsung_eta0u10ebe.jpg
32_samsung_eta0u10ebe.jpg [ 746.35 KiB | Прегледано 5214 пъти ]

Автор:  LZ2WSG [ 08 Май 2017, 02:20 ]
Заглавие:  Re: Стабилизатори на напрежение - шум, стабилност

Захранване за лаптоп: SADP-65KB A
Прикачени файлове:
33_psu_sadp_65kba.jpg
33_psu_sadp_65kba.jpg [ 763.5 KiB | Прегледано 5214 пъти ]

Автор:  LZ2WSG [ 08 Май 2017, 02:28 ]
Заглавие:  Re: Стабилизатори на напрежение - шум, стабилност

Зарядно за TRX Baofeng UV-3R: YC-2011A

Прикачени файлове:
34_baofeng_yc_2011a.jpg
34_baofeng_yc_2011a.jpg [ 745.65 KiB | Прегледано 5214 пъти ]

Страница 1 от 3 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/