www.kn34pc.com
https://kn34pc.com/forums/

VFO на Si5351 - схеми и реализация
https://kn34pc.com/forums/viewtopic.php?f=66&t=919
Страница 6 от 6

Автор:  LZ2WSG [ 02 Авг 2017, 08:38 ]
Заглавие:  Re: VFO на Si5351 - схеми и реализация

Полезна, нагредна демонстрация за стойностите на pull-up резисторите по I2C-шина.
Effects of Varying I2C Pull-Up Resistors

За Si5351 оставам I2C шината на 400 kHz. С 2,2 kOm и 15 см проводници към SDA, SCL не възникват проблеми.
---
Налична е версия 2.0.6 на NT7S библиотеката за управление на Si5351.

Library for the Si5351 clock generator IC in the Arduino environment
https://github.com/etherkit/Si5351Arduino

Автор:  LZ2WSG [ 03 Авг 2017, 22:00 ]
Заглавие:  Re: VFO на Si5351 - схеми и реализация

Опитах и "цифрово" управление по I2C шината: манипулирам "телеграфно" единия изход CLK0 директно на исканата честота: напр. 14.060 000 MHz. Няма припуквания, няма забавяния дори на 100 kHz на I2C шината. По този начин ще е много проста блок-схемата на някое бъдещо CW приемо-предавателче, с вграден ел. CW ключ, вкл. и комп. управление (наред с управление на синтезатора) от Arduino.
---
Със захранване на arduino и Si5351 от компютърно USB, звукът в приемика все едно ми прилича на телеграфен сигнал на предавател, манипулиран по метода на манипулация на НЧ генератор с 800 Hz и подаден на микрофонния вход. Отчетливо се чуваха няколко сигнала заедно :smile .

С трансформаторно захранване и стабилизатор с 7805, телеграфния сигнал е нормален.

Автор:  LZ2WSG [ 11 Дек 2017, 19:53 ]
Заглавие:  Re: VFO на Si5351 - схеми и реализация

Успешен запуск на VFO с Si5351 към ППП приемник на 80m по схема на В. Поляков.
Прикачени файлове:
pp-80_w.jpg
pp-80_w.jpg [ 67.88 KiB | Прегледано 4312 пъти ]

С 2 mA към Si5351 нивото е повече от достатъчно. Допълнително развързах трансформаторно хетеродина (с честота F/2) и добавих прост Г-фълтър към CLK0 (не съм го смятал: с налични компоненти на масата е докато стане "синус" на осцилоскопа :smile ) към CLK0. (Без филтър има шум дори без вход).

Схемата - изпълнена както в оригинала: с германиеви транзистори. Диоди в смесителя: неподбрани 1N4148. Вместо слушалки - резистор 2,2k. Изход по ниска честота - към НЧУ с К174УН7. Филтърът по ниска честота не е по оригиналната конструкция - свързал съм два налични дросела 15 mH + 15 mH. Филтрацията е толкова, колкото се е получила :music .

Ардуино UNO (Nano, Pro-Mini), механичен енкодер към извод 2-3, Si5351 от Фарнел (адрес 0x62, за друга ИС - адрес 0x60), кварц 27 MHz, 3,3V стабилизатор - в модула. Входните величини са достъпни за промяна в .ino файла. Библиотека NT7S Etherkit, v2.0.6

Ефирът на 80m звучи по-живо в ППП без АРУ и с широк филтър. Приемникът запази основните си свойства и остава лесен за изпълнение дори с добавените ардуино и модулче с Si5351.

Спечели обаче ОГРОМНО предимство - температурна стабилност (и независимост от външни фактори - развръзка, увличане, близост на други компоненти, екрани ...). Допълнително стъпка 1 kHz способства за лесно подстройване върху кореспондент дори без индикатор на приеманата честота.
---
Все едно се връщам години назад при изработката на приемника, с първите емоции при слушане на ефира :yes .
---
Вероятно с изходен филтър ще е ОК и ламповия детектор в опититие по-горе.

Прикачени файлове:
ppp_si.jpg
ppp_si.jpg [ 47.42 KiB | Прегледано 4312 пъти ]
ppp_80m_2017_12_11_20_29.zip [3.7 MiB]
262 пъти
ppp_80m_2017_12_11_21_05.zip [4.68 MiB]
260 пъти
si5351_ppp_poliakov_ino.zip [14.91 KiB]
253 пъти

Автор:  LZ2WSG [ 18 Дек 2017, 17:27 ]
Заглавие:  Re: VFO на Si5351 - схеми и реализация

За CW на 80m опитах да манипулирам SI5351 с управление по I2C:
Код за потвърждение:
si5351.output_enable(SI5351_CLK0, 1);
...
si5351.output_enable(SI5351_CLK0, 0);

За целите на експеримента: на ИС Si5351 използвах изход CLK0, през тример-потенциометър 220 Ом (като регулатор на мощност) подадох сигнала към наличния предавател: през 3-зв. диапазонен филтър за 80m, транзисторно драйверно стъпало и 4-ГУ50 (мощността беше около 150W).

На гръцкия WEBSDR според мен манипулацията беше добра - нищо лошо не чух или видях.
Проконтролирахме сигнала и с радиолюбител от Силистра (tnx LZ2JU :smile ).
Следва това управление на Si5351 да остане като вариант за CW TRX - така много се опростяват веригите на предавателната част.
Прикачени файлове:
cq_test_si5351_i2c_manip_a.jpg
cq_test_si5351_i2c_manip_a.jpg [ 90.1 KiB | Прегледано 4266 пъти ]

Автор:  LZ2WSG [ 14 Яну 2018, 22:00 ]
Заглавие:  Re: VFO на Si5351 - схеми и реализация

Версия v2.1.1 на библиотеката etherkit/Si5351Arduino:
https://github.com/etherkit/Si5351Arduino/tree/v2.1.1

Add bool return value to init() indicating whether a device is on the I2C bus.

Автор:  LZ2WSG [ 02 Апр 2018, 12:49 ]
Заглавие:  Re: VFO на Si5351 - схеми и реализация

По идея от страничката на PY2OHH, Miguel за връзка на Si5351 към Arduino само с резистори (вместо конвертор на нива за I2C 5V/3,3V):

http://py2ohh.w2c.com.br/trx/si5351shie ... hield.html

Вчера налепих друго модулче :smile. Работи си, захранено е от вътрешния 3,3V стабилизатор на Arduino Nano.
Възможна несъвместимост с други устройства по I2C (ако има такива свързани). Вариантът оставям за тестове и прости контрукции.
---
Записът в чипа е по I2C на 100 kHz, ще пробвам и на 400 kHz.
Не би трябвало да има и проблем с четене на регистрите.

Кварцовият резонатор е тип HC-49S, подбран от 10-тина кв. рез. по темерартурна стабилност (нагрей с поялника в единия край, а го придържай с пръст в другия край до границата на търпимост :crazy и мери изменението на честотата).

Без доп. кондензатори, с 8 pF в скетча, корекцията е ок. 199900.

Прикачени файлове:
si5351_bc.gif
si5351_bc.gif [ 21.28 KiB | Прегледано 3923 пъти ]
si5351_wpcb.gif
si5351_wpcb.gif [ 81.99 KiB | Прегледано 3923 пъти ]

Автор:  LZ2WSG [ 02 Апр 2018, 13:20 ]
Заглавие:  Re: VFO на Si5351 - схеми и реализация

Версия v2.1.2 на библиотеката etherkit/Si5351Arduino:
https://github.com/etherkit/Si5351Arduino

Correct error in si5351_calibration.ino sketch.

Автор:  LZ2WSG [ 01 Юли 2018, 18:45 ]
Заглавие:  Re: VFO на Si5351 - схеми и реализация

QCX CW Transceiver, QRP Labs:
https://www.qrp-labs.com/qcx.html

Вариант на захранване на Si5351 с два Si диода към +5V:

Прикачени файлове:
qrp-labs-si.gif
qrp-labs-si.gif [ 32.41 KiB | Прегледано 3468 пъти ]

Автор:  LZ2WSG [ 20 Юли 2018, 09:34 ]
Заглавие:  Re: VFO на Si5351 - схеми и реализация

Като варианти за бъдещо изплзване на VFO и BFO (и телеграфен сигнал за предаване?) от отделни Si5351 (с еднакъв I2C адрес), за целите на експеримента свързах две независими модулчета към едно Arduino Nano.

Първи модул: към I2C на Arduino, втори: към софтуерно създадена I2C с тази библиотека:

Software I2C / TWI library for Arduino allows any two pins to be SDA & SCL:
https://github.com/todbot/SoftI2CMaster

С подмяна на редове в библиотеките на QRP-Labs и на NT7S за изпращане на данни към чипа, считам резултата за успешен.
По този начин може да се отдели "прослушването" между изходите на Si5351 (VFO/BFO) за конструкции, където това е определящо (напр. при високо усилване по МЧ).

Да се има предвид ок. десетократното забявяне на зареждане на данните по SoftI2C.
Прикачени файлове:
soft_i2c_si5351_wsg.gif
soft_i2c_si5351_wsg.gif [ 22.92 KiB | Прегледано 3367 пъти ]

---
Вариантът с превключване на I2C също е лесно реализируем, но трябва да се използва хардуерна част.

https://electronics.stackexchange.com/q ... 2c-address
Прикачени файлове:
x6iUD.gif
x6iUD.gif [ 13.71 KiB | Прегледано 3367 пъти ]

Автор:  LZ2WSG [ 11 Сеп 2018, 14:10 ]
Заглавие:  Re: VFO на Si5351 - схеми и реализация

Библиотеките за управление на Si5351 от NT7S/etherkit са достъпни за сваляне и директно през менюто на
Arduino IDE -> Инструменти -> Управление на библиотеките.

Ако е отметнато: "Проверка за обновления при стартиране", следва библиотеката ни за управление да бъде актуална :yes.

Прикачени файлове:
arduino_si.jpg
arduino_si.jpg [ 245.81 KiB | Прегледано 3057 пъти ]

Автор:  LZ2WSG [ 20 Апр 2019, 09:54 ]
Заглавие:  Re: VFO на Si5351 - схеми и реализация

За пост към приятелски форум се опитах да измеря прослушване между CLK0 и CLK1 за сравнително високи честоти (65 MHz)
(с това, с което разполагам: приемник на RTL2832)

Si5351:
CLK0 = 65,5 MHz
CLK1 = 65,0 MHz

CLK0 за измерване е включен през ATT. CLK1 никъде не е включен.
-35 db :sad.

Прикачени файлове:
clk0-clk1m.jpg
clk0-clk1m.jpg [ 297.48 KiB | Прегледано 1866 пъти ]

Автор:  LZ2WSG [ 07 Юни 2019, 20:51 ]
Заглавие:  Re: VFO на Si5351 - схеми и реализация

Фазов шум, измерен в моите условия. Метод със звукова комп. карта / в случая: 24 bit, вградена ALS892
Честота: 5400000 Hz (кварцов осцилатор BF247A)/5410000 Hz (измерван генератор) = 10000 Hz

Управление:
Arduino Uno, зареждане на една честота при старт.

За Si5351:
Библиотека NT7S, v2.1.2
https://github.com/etherkit/Si5351Arduino

За Si570:
Arduino библиотека за управление на Si570
https://kn34pc.com/spr/arduino_si570.html

Избраната изходна честота на Si570 е под работната по каталог.
За моя Si570CAC000141DG: Fout = 4 300 000 Hz to 320 000 000 Hz

Si570 vs Si5351A (smd кварцов резонатор TSX-3225 25 MHz):

Прикачени файлове:
vs_si570_vs_si5351_c.jpg
vs_si570_vs_si5351_c.jpg [ 416.62 KiB | Прегледано 1613 пъти ]

Автор:  LZ2WSG [ 07 Юни 2019, 20:54 ]
Заглавие:  Re: VFO на Si5351 - схеми и реализация

Si5351A, влияние на oпорния кварцов резонатор
1. малък, метален кварц H49S (ru: "лодочка"?), TXO 25,0 MHz
2. smd crystal EPSON TSX-3225 25 MHz

Прикачени файлове:
vs_si5351_h49s_ vs_smd_tsx_c.jpg
vs_si5351_h49s_ vs_smd_tsx_c.jpg [ 441.03 KiB | Прегледано 1601 пъти ]

Автор:  LZ2WSG [ 08 Фев 2020, 21:57 ]
Заглавие:  Re: VFO на Si5351 - схеми и реализация

Si5351A (10 pin), тест за друг форум, но ще си дублирам резултатите си и тук.

Вероятно в Si5351А делител за CLKIN няма (или не успях да го запусна на първо време), но (както коментирахме в съобщения по-назад) входът Xa може да се използва към външен генератор.

Успешен вход на Xa към 32,000 MHz генератор, както и към 66,666000 MHz генератор (сн. по-долу, изход CLK0 = 10 MHz, некалибрирано).
И нещатно включване да е според pdf-а, считам това за много добра възможност за включване на подходящи опорни генератори.

Прикачени файлове:
si5351_10m_66-666m.jpg
si5351_10m_66-666m.jpg [ 501.46 KiB | Прегледано 317 пъти ]

Страница 6 от 6 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/