Из радиолюбителските архиви:
/kn34pc.com/хумор/...
 
LZ2PT: Забавна електроника / 03.2011 год. /