Български диоди и изправителни блокове
/kn34pc.com/фотогалерия/...

SFD106
  Ge, универсален, URmax = 25V, IFmax = 30ma, IR = 400μA, UF = 1,4V

Д7Ж
  Ge, изправителен, URmax = 400V, IFmax = 300mА, IR = 100μA, UF = 0.5V

SFR135
  Ge, изправителен, URmax = 100V, IFmax = 6.5А, IR = 7000μA, UF = 0.7V

M30C300
  Se, еднофазен, мостов, Ueff = 30V, I= 300mА

M250C80
  Se, еднофазен, мостов, Ueff = 250V, I= 80mА

2Д5606
2Д5607
  Si, импулсен, URmax = 40V, IFmax = 45mА, IR = 1μA, UF = 1V, C = 4pF
Si, импулсен, URmax = 60V, IFmax = 50mА, IR = 1μA, UF = 1V, C = 4pF

2Д2403
  Si, изправителен, URmax = 200V, IFmax = 1А, UF = 1V

КД1104
  Si, изправителен, URmax = 400V, IFmax = 300mА, IR = 100μA, UF = 1V

КД2001
  Si, изправителен, URmax = 100V, IFmax = 10А, IR = 3000μA, UF = 1V

1PM1
  Si, еднофазен, мостов, Ueff = 100V, I= 1А

3PM4
  Si, еднофазен, мостов, Ueff = 400V, I= 3А

B2M1-5
  Si, еднофазен, мостов, Ueff = 100V, I0 = 5А, tmax = 155oC

3Е1001
  IR светодиод, Pr = 0,25-4 mW, λp=1000nm, ∆λ=75nm, If = 70ma, Uf = 1,65V

E250C350
  Селенов изправител, еднополупериоден, Ueff = 250V, I = 350mA