Радиодетайли
/kn34pc.com/фотогалерия/...

Кварцов
резонатор
100 KHz

TESLA
  Тип: кварцов резонатор 100 KHz, Производител: TESLA
Изпратил: Петко Петков, Бургас, 13 януари 2009 година

ТП-2/05
 
  Тип: терморезистор
Изпратил: LZ2CH, 28 януари 2009 година

0,85Б
5,5-12
 
  Тип: баретор, Употреба: стаб. на отоплителен ток, Ust = (5,5-12)V, Ist = (780-920)ma
Изпратил: LZ2CH, 27 януари 2009 година

1Б5-9
 
  Тип: баретор, Употреба: стабилизатор на ток, Ust = (5-9)V, Ist = (960-1080)ma
От колекцията на: LZ2PT, 24 март 2009 година

ИВ-22

Info
 

  Тип: Вакуумен електролуминисцентен индикатор, Uf=1,2V, Uf=100ma, Ua=27V, Ia=6-12ma
От колекцията на: LZ2WSG, 12 септември 2011 година

ИВ-28Б
 
  Тип: Вакуумен електролуминисцентен индикатор
От колекцията на: LZ2WSG, 15 септември 2011 година

ИН-4

Info

  Тип: цифров газоразряден индикатор с тлеещ разряд, Год. на производство: 1972 г.
Uзап. = 170V, I = 2,5mA, височина на знака - 17mm
От колекцията на: LZ2WSG, 14 януари 2009 година

ИСШ-7
  Тип: стробоскопична лампа, Год. на производство: 1983 г.
От колекцията на: LZ2CH, 6 април 2012 година

ФЭУ-84-2
  Тип: фотоелектронен умножител, Год. на производство: 1990 г.
Брой каскадни усилватели: 12, Маса: 0,08 кг.
От колекцията на: LZ2CH, 6 април 2012 година

Реостат
  Тип: Реостат за регулиране на линейния ток в телеграфни линии, Производител: ГДР
От колекцията на:
LZ2CH, 30 април 2010 година

Кварцов
резонатор
  Тип: Кварцов резонатор, Година на производство: 1969 г.
От колекцията на: LZ2CH, 17 май 2009 година

Кварцов
резонатор
  Тип: Задаващ кварцов резонатор от радиостанция 10РТ
От колекцията на: LZ2WSG, 11 септември 2009 година

Кварцов
резонатор
9 kHz

Info

  Тип: кварцов резонатор, 9 kHz, Година на производство: VI-1966 год.
От колекцията на: LZ3OB, 4 март 2015 година

Реле
РЭС8

Info
  Тип: Херметично реле, шест превключващи контакта
От колекцията на: LZ2VDK, 8 септември 2011 година

Диод
ГИ103Г

Info
  Тип: Диод тунелен германиев меза-сплавен, Производство: СССР
От колекцията на: LZ1DLF, 13 април 2012 година

Диод
Д608А
  Тип: СВЧ диод, Производство: СССР, Година на производство: XII.1988г.
От колекцията на: LZ3BD/2, 21 август 2011 година

Разрядник
Р-63

Info

  Защитен неуправляем разряднк Р-63, Производство: СССР, Година на производство: V.1989 г.
От колекцията на:
LZ2WSG, подарък от LZ2PT, 2 септември
2011 година

Германиев
транзистор
П4БЭ
  Тип: PNP, Производство: СССР, Година на производство: X.1969 г.
От колекцията на:
LZ2CH, 24
август 2011 година

Германиев
транзистор
П207В
  Тип: PNP, Производство: СССР, Година на производство: VIII.1972 г.
От колекцията на:
LZ2WSG, 1
септември 2011 година

Германиев
транзистор
П602АИ
  Тип: PNP, Производство: СССР, Година на производство: IX.1974 г.
От колекцията на:
LZ2WSG, 3
септември 2011 година

Силициев
транзистор
КТ803А
  Тип: NPN, Производство: СССР, Година на производство: X.1986 г.
От колекцията на:
LZ2WSG, 6
септември 2011 година

Тиристор
ТЧ-100
  Тип: ВЧ тиристор, Година на производство: 1974 г.
От колекцията на: LZ2CH, 22 май 2009 година

Конден-
затор
4μF/1000V
  Тип: Кондензатор 4μF/1000V, Производител: Germany, Година на производство: 1931 г.
От колекцията на: LZ3GH, 29 август 2011 година