Приемници, предаватели, радиостанции
и други фабрични устройства
 
 

Надписи, табели и емблеми на български изделия
Рекламна брошура на Респром "Радиоприемници на транзистори" на френски език
Списък на адресите и телефонните номера на СД "Телевизионни сервизи" - София [pdf][530kb]
Протокол-фактура за извършен ремонт на телевизионен приемник [pdf][1,1mb]
Съкратен начин за бързо откриване повреди в радиоприемниците (БГ, 1946 г.) [pdf][208kb]