Справочник 

Транзистори
Аналогови интегрални схеми

Кварцови филтри, кварцови дискриминатори

Основни параметри на някои изправителни схеми
Активни филтри с операционни усилватели
Калкулатор за пресмятане на индуктивности

Свърхминиатюрни приемно-усилвателни лампи [pdf][510kb]
Руски малогабаритни релета [zip,pdf,xls][683kb]
Руски феромагнитни материали [djvu][7kb]
Кадмиево-никелови и желязно-никелови акумулатори и батерии [zip,pdf][2,9mb]

QRP дейност
Морзова азбука
S-метри и градуирането им
Любителски VHF ретранслатори на територията на България

Криви на Флетчер и Мансон (Fletcher–Munson curves)
Импедансна диаграма (диаграма на Смит) (Smith Chart)

Arduino I2C адреси на интегрални схеми, модули, устройства

Библиотеки за управление под Arduino / Arduino Libraries
24C01 - Two-wire Serial EEPROM 1K (128 x 8)
24C02 - Two-wire Serial EEPROM 2K (256 x 8)
24C04 - Two-wire Serial EEPROM 4K (512 x 8)
24C08 - Two-wire Serial EEPROM 8K (1024 x 8)
24C16 - Two-wire Serial EEPROM 16K (2048 x 8)
24C32 - Two-wire Serial EEPROM 32K (4096 x 8)
24C256 - Two-wire Serial EEPROM 256K (32768 x 8)

24LC21 - 2.5V Dual Mode I2C Serial EEPROM 1K (128 x 8)

93C46 - Three-wire Serial EEPROM 1K (128 x 8 or 64 x 16)
93C56 - Three-wire Serial EEPROM 2K (256 x 8 or 128 x 16)
93C66 - Three-wire Serial EEPROM 4K (512 x 8 or 256 x 16)

AD5932 - Programmable Frequency Scan Waveform Generator
AD9832 - 25 MHz Direct Digital Synthesizer, Waveform Generator
AD9833 - Low Power, 12.65 mW, 2.3 V to 5.5 V, Programmable Waveform Generator
AD9834 - 20 mW Power, 2.3 V to 5.5 V, 75 MHz Complete DDS
AD9835 - 50 MHz Direct Digital Synthesizer, Waveform Generator
AD9838 - 11 mW Power, 2.3 V to 5.5 V, Complete DDS
AD9850 - CMOS, 125 MHz Complete DDS Synthesizer
AD9851 - CMOS, 180 MHz DDS/DAC Synthesizer

CS2000 - Fractional-N Clock Synthesizer & Clock Multiplier
Si570 - 10 MHz to 1.4 GHz I2C programmable XO

MCP23017 - 16-Bit I/O Expander with Serial Interface
PT2257 - Electronic Volume Controller

HT1611 - Display Driver for LCD