Радиоприемници

Български радиоприемници с военно и специално предназначение:
Радиоприемник за персонално повикване "Спектър-М"
Радиоприемник "Звезда"
Радиоприемник Р-22
Приемник за персонално повикване ППП-01
Приемник ПУ-2
Приемник (пушка) на 3,5 MHz за "лов на лисици"
Свързочен приемник ГВ-10

Радиоприемник Р-311 - принципна електрическа схема, техническо описание [zip-djvu][1,8mb]

Български концертни лампови радиоприемници:
Радиоприемник "Ворошилов" тип 504
Радиоприемник "Ворошилов" тип 506 (ECH4, EBF2, EF9, EM4, EL3, AZ1)[pdf][89kb]
Радиоприемник "Ворошилов" тип 516 (ECH4, EBF2, EF9, EF9, 6П3, 5Ц4)[pdf][87kb]
Радиоприемник "Ворошилов" тип 524 (6А8, 6К3, 6Г2, 6V6, 6Ц5)[pdf][42kb]
Радиоприемник "Дружба" с миниатюрни лампи (6BE6, 6BA6, 6AT6, 6AQ5, 6X4)[pdf][48kb]
Радиоприемник "Елпром" Р1-48 (ТТР фабрика) (ECH4, ECH4, EBL1, AZ1)[pdf][39kb]
Радиоприемник "Елпром" Р2-48 (ТТР фабрика) (ECH4, EF9, EBC3, EM4, EL3, AZ1)[pdf][47kb]
Радиоприемник "Камертон"
Радиоприемник "Комсомолец" (UCH81, UBF89, UCL82, UY85)[pdf][38kb]
Радиоприемник "Концерт"
Радиоприемник "Концертино" (ECH81, EBF89, EM84, ECL82)[pdf][173kb]
Радиоприемник "Маестро"
Радиоприемник "Марек"
Радиоприемник "Мелодия 1", "Мелодия 2"
Радиоприемник "Мелодия 3" (ECH81, ECC85, EF89, EABC80, EM80, EL84, EZ80)[pdf][85kb]
Радиоприемник "Мелодия 10" Р-РСП (ECH81, ECC85, EF89, EABC80, EM84, EL84)[pdf][90kb]
Радиоприемник "Мелодия 11" (ECH81, ECC85, EF89, EABC80, EM84, EL84)[pdf][46kb]
Радиоприемник "Мелодия 14 стерео" (ECH81, ECC85, EF89, EABC80, EM84, ECL86, ECL86)[pdf][487kb]
Радиоприемник "Мечта"(UCH81, UBF85, UCL82)[pdf][267kb]
Радиоприемник "Мир"
Радиоприемник "Орфей"
Радиоприемник "Пионер"
Радиоприемник "Република" II (ECH4, EF9, EBC3, EL3)[pdf][64kb]
Радиоприемник "Ритмус" (ECH81, EF89, EF85, EM84, EL84)[pdf][38kb]
Радиоприемник "РМС 10"
Радиоприемник "Родина"
Радиоприемник "Родна песен" (6А7, 6К3, 6Г2, 6V6(6П6), 6Ц5С)[pdf][45kb]
Радиоприемник "Родна песен" със съветски лампи(6А7, 6К3, 6Г2, 6v6(6П6), 6Ц5С)[pdf][43kb]
Радиоприемник "Романс 69"
Радиоприемник "Септември" с миниатюрни лампи (6BE6, 6BA6, 6AT6, EM4, 6AQ5, 6X4)[pdf][29kb]
Радиоприемник "Симфония"
Радиоприемник "Сонет" (UCH81, UBF85, UCL82)[pdf][123kb]
Радиоприемник "Трио" Р-РМ-2 (DK96, DF96, DAF96, DL96)[pdf][42kb]
Радиоприемник "Турист" (DK96, DF96, DAF96, DL96)[pdf][47kb]
Радиоприемник "Туланъ" 1927 WE
Радиоприемник "Хармония 20"
Радиоприемник "Хармония 21"
Радиоприемник "Хармония 69", "Хармония 103" (ECH81, ECC85, EF89, EBF89, EM84, ECC83, EL84, EL84)[pdf][101kb]
Радиоприемник "Хармония РШМ-60" (муз. шкаф) (ECH81, ECC85, EF89, EABC80, ECC83, EL84, EL84, EZ81)[pdf][101kb]
Радиоприемник "Хармония РШМ-60" (муз. шкаф) [zip,pdf][18,3mb]
Радиоприемник "Христо Ботев"
Радиоприемник "Чайка 1", "Чайка 2"
Радиоприемник "Юбилей"

Радиограмофон "Акорд 102"
Радиограмофон "Балкан" РГ II 56-1 (ECH81, EF85, EBF80, EM80, EL84, EZ80), техническа документация [zip,pdf][3,4mb]
Радиограмофон (музикален шкаф) "Лира 68" (ECH81, ECC85, EF89, EABC80, EM84, EL84) [djvu][216kb]
Радиограмофон (музикален шкаф) "Янтра" (ECH81, ECC85, EF89, EABC80, EM84, EL84) [pdf][8,7mb]

Радиошкаф "Акорд 104" [zip,pdf][4,1mb]

Български концертни радиоприемници с транзистори и интегрални схеми:
Автомобилен радиоприемник "АР 12" [pdf][237kb]
Автомобилен радиоприемник "АР 18"
Автомобилен радиоприемник "АР 70" [zip-pdf][2mb]
Автомобилен радиоприемник "РА" и "РА-2" [pdf][808kb]
Автомобилен радиоприемник за "Москвич" и "Булгаррено" [pdf][119kb]

Радиоприемник "Албена" [pdf][70kb]
Радиоприемник "АБ 71 Т"
Радиоприемник "Вега" [pdf][87kb]
Радиоприемник "Вега" РТ 373 Б [pdf][141kb]
Радиоприемник "Ехо"
Радиоприемник "Направи си сам" [zip,pdf][3,0mb]
Радиоприемник "Кантата"
Радиоприемник "Лотос"
Радиоприемник "Мелодия 15 Т" [pdf][174kb]
Радиоприемник "Мелодия 15 Т" [pdf][117kb]
Радиоприемник "Мелодия 20" [pdf][918kb]
Радиоприемник "Мелодия 20 стерео"
Радиоприемник "Мелодия 22" [pdf][1,6mb]
Радиоприемник "Перла" [pdf][54kb]
Радиоприемник "Прогрес" (с френски транзистори) [pdf][44kb]
Радиоприемник "Прогрес" (с чехословашки транзистори) [pdf][36kb]
Радиоприемник "Рапсодия-стерео"
Радиоприемник "Респром РПМ 311А"
Радиоприемник "Респром РС 201"
Радиоприемник "Респром РС 301"
Радиоприемник "Респром РСТ 201" [pdf][433kb]
Радиоприемник "Респром РСТ 201" - инструкция за експлоатация [pdf][314kb]
Радиоприемник "Рила" [pdf][54kb]
Радиоприемник "Рила" 1 и "Рила" 2 [pdf][25kb]
Радиоприемник "Рила", комплекти "Рила-любител" - сп. "Радио и телевизия", кн. 2, 1968 г. [pdf][3,3mb]
Радиоприемник "РМ 311"
Радиоприемник "РМС 10 Т" [pdf][30kb]
Радиоприемник "РМС 10 Т" [pdf][79kb]
Радиоприемник "Родина"
Радиоприемник "Романтика" [pdf][35kb]
Радиоприемник "Соло" [pdf][39kb]
Радиоприемник "Соната-2" Hi-Fi - нискочестотна част [pdf][127kb]
Радиоприемник "Соната-2" Hi-Fi - радиоприемна част [pdf][375kb]
Радиоприемник "Тенор" [pdf][243kb]
Радиоприемник "Тенор" [pdf][74kb]
Радиоприемник "Тенор 711" [pdf][39kb]
Радиоприемник "Тоника"
Радиоприемник "Търново" Р-РПТ7 [zip,pdf][260kb]
Радиоприемник "Универсал" [pdf][128kb]
Радиоприемник "Универсал" [pdf][111kb]
Радиоприемник "Универсал" РУ-0 [pdf][198kb]
Радиоприемник "Универсал" РУ-0 [pdf][93kb]

Радиоприемник-тунер "Респром Т202"

Юбилеен транзисторен радиоприемник "Велико Търново '78"

Радиоприемник 6 програмен за транслационна мрежа тип "Qualiphone QP 101"
Радиограмофон стереофоничен "РГС 221" - нискочестотна част [pdf][185kb]
Радиокасетофон "Октава" [pdf][144kb]
Радиомагнетофон "Октава" [pdf][46kb]
Стереофоничен тунер "Студио-2" Hi-Fi

Други концертни радиоприемници:
Радиоприемник "Вега" РП-241-1 [djvu][185kb]
Радиоприемник "Марс"
Радиоприемник "Ленинград" 002
Радиоприемник "Меркурий" РП-210
Радиоприемник "Россия-304"
Радиоприемник "Селена" В 211
Радиоприемник "Селена" В 216
Радиоприемник SELGA-405
Радиоприемник VEF 202 - ел. схема и описание [djvu][239kb]
Радиоприемник VEF 206
Радиоприемник VEF 221, VEF 222 [djvu][768kb]
Радиоприемник VEF RADIO 65
Радиоприемник-сувенир "Кобзар"
Радиоконструктор "Мальчиш" - инструкция [zip,pdf][7,9mb]

Радиоприемник Blaupunkt 4W77 (ACH1, AF3, AB2, AM2, AL4, AZ1) [pdf][153kb]
Радиоприемник Blaupunkt 8W79
Радиоприемник Grundig 945 WX
Радиоприемник Oberon AT 660 Wk3 (ECH11, EBF11, EM11, EF11, EL11, AZ11)[pdf][151kb]
Радиоприемник Olympia 571W, 571W/L, 571W/P (ECC85, ECH81, 2 x EF89, EABC80, EC92, EL84, EM80, EZ80)[pdf][785kb]
Радиоприемник Orion 442 (6BE6, 6BA6, 6AT6, EM4, 6AQ5, 6X4)[pdf][70kb]
Радиоприемник Philips 644V
Радиоприемник Philips Matador (AF7, AL1, AZ1)[pdf][36kb]
Радиоприемник RFT 1 U 11 (UEL51)[pdf][40kb]
Радиоприемник RFT 1 U 11 ~ (UEL51)[pdf][41kb]
Радиоприемник RFT Olympia 532 WU (EF14, ECH11, EBF11, EM11, ECL11, AZ11)[pdf][208kb]
Радиоприемник RFT Olympia 542 WM (ECH11, EBF11, EM11, ECL11, AZ11)[pdf][163kb]
Радиоприемник Siemens 12 GW (UCH11, UBF11, UCL11, UY11)[pdf][53kb]
Радиоприемник Siemens 13 G (ECH11, EBF11, EM11, ECL11,AZ11)[pdf][355kb]
Радиоприемник Telefunken T 876 WK (ACH1, AF3, AB2, AM2, AL4, AZ1)[pdf][113kb]
Радиоприемник TESLA 2117B - ел. схема [zip,gif][218kb]

Портативен транзисторен радиоприемник National Panasonic MODEL R-1077S
Радиоприемник MEL
Радиоприемник Precision PS-800
Радиоприемник Pulsation KK-9 - инструкция за експлоатация [zip,pdf][444kb]
Радиоприемник Rel Primus
Радиоприемник SOLAR
Радиоприемник Strela Konkret RR1401 (Robotron RFT - DDR)
Радиоприемник-слушалки International, модел HP-1000
Транзисторен радиоприемник
Транзисторен радиоприемник Captain Deluxe

Други радиокасетофони:
Автомобилен радиокасетофон Tsarevets [pdf][2,4mb]
Автомобилен радиокасетофон Aciko AR 302 [pdf][169kb]
Радиокасетофон Aciko ACR 113 - инструкция за експлоатация и ел. схема [pdf][1mb]
Радиокасетофон AIWA TPR-910