Динамични слушалки тип 2x200 / 0Н 09 56586-75
/kn34pc.com/схеми/усилватели/...

Описание на слушалки динамични тип 2x200 0Н 09 56586-75:

1. Предназначение и област на приложение:

Електродиналичните стерео слушалки тип 2x200 са предназначени прослушване на пиеси, възпроизвеждани от стереомагнетофони, стереограмофонни, стереорадиоприемници и стереоуредби за любителски, полупрофесионални и др. подобни цели. С висококачествените стереослушалки, комплектовани към Вашата стереоуредба ще получите най-чист стереоефект, благодарение на добрата изолация на околния шум и избягване на преливането в пространството звуковите вълни изходящи от различни звукови източници.

2. Конструкция:

Слушалките тип ДС 2x200 се състоят от следните основни възли: Два динамични телефонни капсула, вградени в раковините, пружинно прикрепящо устройство, уплътнителни възглавнички, гъвкав съединителен шнур и два стандартни куплунга тип ВКШ.

Пружинното прикрепящо устройство осигурява заедно с уплътнителите възглавнички удобно закрепяне на слушалките към ушите на различни по профил и големина глави. Конструкцията на прикрепящото устройство позволява промяна на разстоянието между слушалките по хордата до -30 мм и по дъгата на главата до -50 мм, а така също и завъртане на всяка една от раковините спрямо една хоризонтална ос на ъгъл 5 градуса.

Уплътнителните възглавнички са направени от дунапрен, благодарение на което се постига добро изолиране по обема на слушалките от околния обем, а ушите са предпазени от твърдо и силно притискане. Възглавничките могат да се свалят от раковините.

3. Експлоатация:

При поставяне на слушалките, раковината от която излиза присъединителния шнур трябва да бъде от лявата страна.

За пълно използване на електроакустичните качества на слушалките, необходимо е те да бъдат нагласени на главата така че да се получи херметизация на затворения около ухото по отношение на околното пространство. Това се постига чрез приплъзване на раковината по пружинното прикрепящо устройство.

Включването на слушалките към стереоуредбата да става при пълно намалено усилване, а след това чрез съответния регулатор усилването да се установи на желаното ниво.

При замърсяване на уплатнителните възглавнички, последните можете да почистите с тампон, навлажнен със спирт или сапунена вода. Препоръчва се това да става при свалени от раковините възглавнички. При запазване на слушалките от удари, силни сътресения, електрически претоварвания ще можете пълноценно да използувате техните високи елвктроакустични показатетели.

4.Технически данни:

    а) Номинално електрическо съпротивление /импеданс/ в омове: 2 х 200
    б) Работен честотен обхват: от 20 до 16000 херца
    в) Чувствителност при 1000 Hz:  1000 Hz
    г) Максимална продължителност на звуковата мощност, подадена на слушалките: 75 миливата
    д) Коефициент на нелинейни изкривявания при подадена мощност 1V: 1%
    е) Тегло: 0,330 кг.
    ж) Дължина на шнура: 2500 мм.

Описание на слушалки динамични тип 2x200 0Н 09 56586-75 [pdf][1,1mb]
Гаранционна карта [pdf][660kb]
Фактура [pdf][366kb]


Петко Петков, Бургас
2 декември
2011 година