Единна модулна система 1000 (ЕМС 1000)
/kn34pc.com/схеми/усилватели/...

1. Микрофонен/линеен предусилвателен модул EMC 1121:

Едноканален входен предусилвател със симетричен вход и асиметрични изходи. Входове за микрофони/линия.

Изходи: общ

директен: 775 mV / 1kΩ
групов изход: над 36 kΩ

Входове:
микрофон:
   
0,2 mV / 1kΩ
    1 mV / 1kΩ
    5 mV / 1kΩ
    20 mV / 1kΩ
линия: 775 mV / 10 kΩ
Честотна лента: 31,5 до 20 000 Hz / 0,6 dB
Изкривявания:
    до 100 Hz:
< 0,35%
   над 100 до 20 000 Hz: < 0,2%
с/ш:
        за микрофонен вход (1 mV):
> 60 dB
       за вход линия: > 68 db
Захранващо напрежение: 15 V и 27 V
Консумиран ток: 15 V - 5 mA, 27 V - 17 mA
Размери: 40 mm (1 BE) х 132,5 mm (3 HE)
Тегло: 600 g

 

2. Многофункционален входен модул EMC 1131:

Многофункционален входен предусилвател с несиметричен вход и несиметричен изход; Входове - грамофон, лента, тунер и линия; вход грамофон за магнитна и или кристална доза; контрол ниски, високи честоти и усилване; връзка към един или два предусилвателя EMC1151, изход към монитор EMC1711. 

Изходи:
    директен: 775 mV / 1 kΩ
    общ изход: над 36 kΩ
Входове:
    магнитна доза:
5mV / 47 kΩ
    кристална доза: 500 mV / 470 kΩ
    лента: 500 mV / 220 kΩ
    тунер: 500 mV / 220 kΩ
    линия: 775 mV / 47 kΩ
Честотна лента: 20 до 20 000 Hz / 0,6 db
Изкривявания: < 0,2 %
С/Ш
    за вход грамофон:
> 67 db
    за други входове: > 78 db
Претоварване по вход: > 12 db
Тонкорекция: ±10 db на 40, 16 000 Hz
Захранващо напрежение: 27 V
Консумиран ток: 35 mA
Размери: 40 mm (1 BE) х 132,5 mm (3 HE)
Тегло: 400 g

 

3. Блок изходен предусилвател EMC 1151:

Едноканален изходен предусилвател; общ вход с избирателно превключване към две линии; линеен вход; регулатор на нивото; регулатори ниски и високи честоти с възможност з аизключване; LED индикатор за изключено положение на тонкорекциите;

Изходи:
    основен изход: 775 mV / 1 kΩ
    изход линия: 775 mV / 200 Ω
Линеен вход: 775mV / 30 kΩ
Честотна лента: 20 до 20 000 Hz / -0,4 db
Изкривявания:
    за основния изход - до 5 000 Hz:
0,15%
                                        
  над 5 000 Hz: 0,25%
   за линейния изход - до 100 Hz: 0,5%
                                           от 100 Hz до 5 000 Hz:
0,15%
                                  над 5 000 Hz: 0.25%
С/Ш:
> 80 db
Претоварване по вход: > +12 dB
Тонкорекция: ±10 db на 40, 16 000 Hz
Захранващо напрежение: 15 V и 27 V
Консумиран ток:
    15V:
33 mA
   27V:  5 mA
Размери: 40 mm (1 BE) х 132,5 mm (3 HE)
Тегло: 540 g

 

4. Блок FM тунер EMC 1331:

FM тунер със симетричен вход за антена и несиметричен изход: избор на една от три предварително настроени програми, LED индикатор за настройка;

OIRT: 64,5 ÷ 73 MHz
CCIR: 87,5 ÷ 108 MHz
Изход (50 µs): 31,5 ÷ 15 000 Hz
Захранващо напрежение: 27 V
Консумиран ток: 110 mA
Размери: 40 mm (1 BE) х 132,5 mm (3 HE)
Тегло: 460 g

 

5. Блок AM тунер EMC 1341:

AM тунер за ДВ и СВ със стандартен вход за антена и несиметричен изход: фина настройка, LED индикатор за настройка;

ДВ: 150 ÷ 405 kHz
СВ: 520 ÷ 1600 kHz
Изход: 80 ÷ 3000 Hz
Захранващо напрежение: 27 V
Консумиран ток: 40 mA
Размери: 40 mm (1 BE) х 132,5 mm (3 HE)
Тегло: 450 g

 

6. Захранващ модул EMC 1611:

Захранване за модулите на модулната система: мрежов вход, мрежов съединител, мрежов ключ, LED дисплей за постояннотоковите изходи.

Мрежов вход: 220 V / 50 Hz
Консумация: 30 VA
    превключваем мрежов изход: 220 V / 50 Hz
   оперативни изходи: 27 V / 0,3 A, 15 V / 0,3 A
 Размери: 80 mm (2 BE) х 132,5 mm (3 HE)
Тегло: 1,5 kg

 

 

7. Мониторен модул EMC 1711:

Мониторен модул с общ вход: LED индикатор за ниво, LED индикатор за включено състояние, регулатор на усилването, вграден високоговорител, изход за слушалки с автоматичен изключвател на високоговорителя.

Вход: общ
Изходи:
    високоговорител: 0,5W
    слушалки: ≥ 8Ω/0,5W max
Честотна лента: 40 до 16 000 Hz / 3 dB
LED индикатор: -24; -15; -10; -7; -5; -3; -1,5; 0; +1; +2; +3; +4 dB
    толеранс: ±0,6 db: от -5 до +4 db; ±1,5 db: от -24 до -7 dB
Захранващо напрежение: 15 V
Консумиран ток: 95 mA (с високоговорител - 200 mA)
Размери: 40 mm (1 BE) х 132,5 mm (3 HE)
Тегло: 460 g

 

Арив [zip,jpg][288kb]

8. Усилвател на мощност "ЕМС 1511":

Стъпалото отблизо Снимка отгоре Под капака какво се крие Ляв изходен
трансформатор

 

Десен изх. трансформатор
и изправители
Ножов съединител
за режима на работа
Заден панел Модул "УМ"
предна страна

 

"Страна спойки"
на УМ
Задна страна на УМ Страна радиатори
на УМ
Модул "УМ" отвътре

 

Платката и
страна елементи
Отблизо Модул
"Паралелна работа"
Страна елементи

 

Изходен трансформатор
поглед отстрани
Изходен трансформатор
поглед отгоре
Готов за работа

 

Принципна електрическа схема на "РЕСПРОМ ЕМС 1511" [gif][1,7mb]

 

Опис 068 820 645 [jpg][851kb]

Техническо описание:

8.1. Предназначение:


Блок ЕМС 1511 представлява двуканален усилвател на мощност, с несиметрични входове и симетрични трансформаторни изходи, предназначен да усилва и обработва сигнала по мощност в състава на звукоусилвателна модулна система ЕМС 1000.

8.2. Обща характеристика:

Блок ЕМС 1511 съдържа:
1/ Два усилвателя на мощност (УМ), които имат:
    - Несиметричен вход 775 mV - съединител СР-5 (X 12, X 13);
    - Симетричен трансформаторен изход 120 V;
    - Светодиоден индикатор V 142 за нормален режим на работа;
    - Сумиращ изход чрез R=36 К включен към сумиращ вход на ЕМС 1711 - жак 3.5 мм X 8;
    - Бутон "Контрол" (S 101) за включване на изход "Контрол";
    - Защита от претоварване и дълготрайно късо съединение на изхода;
    - Режим на работа клас BC на крайните транзистори (повишен КПД).

2/ Токоизправител:

    - общ захранващ трансформатор, индивидуален токоизправител на крайните транзистори, работещи в режим клас В и индивидуален токоизправител на крайните транзистори, работещи в режим клас С;
    - бутон "Включване мрежа" (S 301);
    - светодиоден индикатор "Вкл";

3/ Възможност за установяване на 5 работни режима, посредством съединител С /6-А/, Х9;

    - Режим 1: самостоятелна работа на УМ. Съединител С /6-А/, Х9 изваден от гнездото.

    - Режим 2: паралелна работа по вход на УМ. Съединител С /6-В/ - черен поставен в гнездото. Светодиоден индикатор V 215 свети.

    - Режим 3: паралелна работа на УМ по вход и по изход. Съединител С /6-В/ - син поставен в гнездото. Светодиоден индикатор V 215 и V 214 светят. Изхода е за включване на товар от 72 ома. Общата отдавана мощност в изхода е 200 W. В случай на отказ на един от УМ, номиналното изходно напрежение намалява два пъти, а отдаваната от блока мощност - 4 пъти.

    - Режим 4: паралелна работа на УМ по вход и по изход. Съединител С /6-В/ - червен поставен в гнездото. Светодиоден индикатор V 215 и V 216 светят. Изхода е за включване на товар с допустим общ товар от 144 ома. Общата отдавана мощност в изхода е 100 W. В случай на отказ на един от УМ, автоматично изключва част от системата за паралелна работа. Работи изправния УМ в нормален режим 100 W.

    - Режим 5: паралелна работа на УМ по вход и по изход. Съединител С /6-В/ - бял поставен в гнездото. Светодиоден индикатор V 215 и V 217 светят. Общата отдавана мощност в изхода е 200 W. В случай на отказ на един от УМ, изходното напрежение на изправния УМ намалява на 90 V +-5 V. Отдаваната мощност в режим Авария ~ 125 W.

8.3. Основни параметри:

    - Номинална изходна мощност на всеки УМ: 100 W;
    - Номинално изходно напрежение: 120 V;
    - Номинално входно напрежение: 775 mV;
    - Входно съпротивление, не повече от: 20 kΩ
    - Честотен диапазон: 30-16000 Hz;
    - Неравномерност на честотна характеристика, не повече от: 1.5 db;
    - Коефициент на хармонични изкривявания:

до 100 Hz: 0.5 %
от 100 до 5000 Hz: 0.2 %
над 6000 Hz: 0.6 %

    - Отношение сигнал/шум не повече от: 90 db;
    - Прослушване между каналите: 80 db;
    - Коефициент на разтоварване на изхода: 1.5 db;
    - Номинално напрежение на мрежата: 220 V/50 Hz;
    - Допустимо отклонение на напрежението на мрежата: +/- 10 %;
    - Консумирана мощност в режим 2 х 100 W, не повече от:

при изходно напрежение 120 V: 400 VA
при изходно напрежение 70 V: 175 VA

    - Габаритни размери: 482.6 х 132.5 х 360 мм
    - Маса: 19 кг

8.4. Устройство и принцип на действие:

ЕМС 1511 е оформен като 19 инчов блок предназначен за вграждане в монтажни стойки. При необходимост може да се използва и самостоятелно. Състои се от:

    - Модул "Усилвател на мощност";
    - Модул "Паралелна работа";
    - Блок "Токоизправител;
    - Изходни трансформатори.

Модул "Усилвател на мощност" обработва и усилва сигнала постъпващ от съответно "Вход 775 mV". Изграден е от:

    - предусилвател;
    - краен усилвател;
    - защитни вериги;
    - управляващи вериги.

Предусилвателят е напълно симетричен по отношение на двете полувълни на сигнала. Той съдържа двоен диференциален усилвател и краен предусилвател. Една от полувълните се обработва от диференциален усилвател V 103, V 111, V 106 и краен предусилвател V 113, а другата от V 104, V 112, V 105 и краен предусилвател V 114. Всички транзистори работят в режим клас А. Посредством диодите V 115 и V 116 се осигурява необходимото преднапрежение на крайния усилвател.

Крайният усилвател работи в режим клас BC; той се захранва от два симетрични токоизправителя +/- 27 V и +/- 48 V. Крайния усилвател има определено усилване по напрежение, което се определя от R 129 и R 124 (съотв. R 130 и R 126). Посредством тези резистори е въведена отрицателна обратна връзка по постоянен и променлив ток. Транзистори V 117 и V 118 работят в режим клас B по схема общ емитер и осигуряват необходимото усилване по напрежение. Транзистори V 119 и V 122 - емитерни повторители, които в запушено състояние работят в близост до границата на отпушване. V 119 и V 122 представляват една от особеностите на този тип схема. В запушено състояние шунтират входа на крайните транзистори, което е самозащита от развитие на преходни процеси при индуктивния характер на товара. Транзистори V 150 и V 2 (съотв. V 151 и V 3) са съставни крайни транзистори, работещи в режим клас B. Те се захранват от токоизправител +/- 27 V, а техните бази се управляват от V 119 (съотв. V 122) Тези транзистори усилват сигнал с амплитуда до около 50 % от номинална. При сигнал по-голям от 50 % от номиналната стойност, диодите V 153 и V 154 се отпушват, а сигнала започва да се усилва от V 149 и V 1 (съотв. V 152 и V 4), които се захранват от токоизправител +/- 48 V. Тези транзистори работят в режим клас C и се управляват от транзистори V 131 (съотв. V 132).

Всяко рамо на крайния усилвател се защитава от преходни процеси, късо съединение и претоварване. Защитните вериги имат идентично действие. Транзистори V 123 и V 130 (съотв. V 129 и V 133) предпазват крайните транзистори от късо съединение в изхода. При късо съединение но изхода рязко се увеличава напрежението на R 161 (съотв. R 155), кондензатор C 117 (съотв. C 118) се зарежда до стойност необходима за отпушването на V 130 (съотв. V 133), входа на крайните транзистори се шунтира, а изходния ток се ограничава до безопасна стойност.

Всеки модул има изходно реле K 1.1 (съотв. K 2.1) което изключва изхода при отказ на някой от предпазителите, при разсиметриране на рамената или при отказ на транзисторите, работещи в режим клас C. Релетата се управляват от транзистори V 138 (съотв. V 148). Управляващите вериги на К 1.1 (съотв. K 2.1) включват управляващите вериги на реле K 2.2 (съотв. K 1.2) при авария в режим "Работа 5". При отказ например на усилвател на мощност № 1, реле К 1.1 изключва изхода и включва реле К 2.2, което намалява напрежението на усилвател № 2 посредством превключващите контакти 2.2. Управляващите транзистори на реле К 2.2 (съотв. K 1.2) са V 202 (съотв. V 203).

Модул "Паралелна работа" е предназначен да изравнява коефициентите на усилване в усилвателите на мощност в режим на паралелна работа. Той се включва посредством съединител С 16 В в режим на работа 2, 3, 4 и 5. Елементите на системата за паралелна работа на УМ № 1 са следните: R 1.1 и диференциален усилвател V 219 и V 209, за УМ № 2 - R 2.2 и диференциален усилвател V 211 и V 213. При изравнени коефициенти на усилване на двата УМ, напреженията върху R 1.1 и R 2.1 са равни и през R 206 и R 208 не протича ток. При различия в коефициентите на усилване на УМ върху R 1.1, R 206, R 208 и R 2.1 протича ток и посредством съответните диференциални усилватели, коефициентите на усилване се изравняват. При отказ на една от схемите за паралелна работа, коефициента на усилване на изправния УМ намалява до получаване на изходно напрежение равно на 0.5 от номиналното.


 
Архив със снимки / Дилян Кирилов [zip,jpg][13,3mb]

При отказ на паралелно свързаните УМ, изходното напрежение на изправните УМ намалява съгласно израза:

    Uизх.х = n - n/u . 120 V

    където:

    n - брой свързани УМ
    x - брой на неработещи УМ;
    120 V - номинално изходно напрежение;
    Uизх. х - изходно напрежение при "Х" неработещи УМ.

Блок "Токоизправител" се състои от мрежов трансформатор Т3 и 4 токоизправителя - V 402 и V 403 (+/-27 V) захранват транзисторите, работещи в режим клас B на УМ, V 401 и V 404 (+/- 48 V) захранващи транзисторите, работещи в режим клас С.
Токоизправителя се захранва от мрежа 220 V/50 Hz, посредством триполюсен съединител с защитно зануляване Х 4. ЕМС 1511 има и триполюсен съединител за захранване на съседни блокове Х 5.

Изходни трансформатори Т1 и Т2 - съгласуващи. Те осигуряват симетричен изход. В режим на работа № 5, тяхната вторична намотка се превключва при отказ на един от УМ от изход 120 V на изход 90 V /вторичната намотка е разделена на 4 секции по 30 V/. (По поръчка 240 и 30 V)*

В случай, когато е необходима голяма изходна мощност, отдава в товара, паралелно може да се включват и блокове ЕМС 1511. За тази цел ЕМС 1511 се подготвя за работа в "Режим № 3".

* Означенията на напреженията се отнасят за изход 120 V. Забранява се работа в "Режим № 5" на паралелна работа на изход 30 V.

 / превод : Дилян Кирилов, 2009 год. /

Допълнителна информация:
1. ЕМС 1511 - режим паралелна работа

2. ЕМС 1000 - режим "паралелна работа" на 4 усилвателни блока
3. ЕМС 1000 - честотна характеристика
4. ЕМС 1000 тип 600 УМ-002
 

Материалите изпратиха:

(ЕМС 1511): Дилян Кирилов, Велико Търново, (skype: hapy_boy_22),
9 септември 2010 година, доп. 14 май 2016 година

(EMC 1121, EMC 1131, EMC 1151, EMC 1331, EMC 1341 и EMC 1611): Божидар Цветанов,
10.09.2014 г., доп. 19, 23 и 30.09.2014 г., 10, 21 и 23.102014 г., доп. 9 февруари 2021 г.