Колона звукова 25W тип КЗ-25
/kn34pc.com/схеми/усилватели/...
 

Колона звукова 25W тип КЗ-25 е предназначена за озвучаване на средни по големина площади и стадиони, летни къпални, ресторанти с градини, паркове, заводски площи, ж.п. и автогари,аерогари,прнстанищни и други открити пространства, като се включва към външни линии на местни или централни радиотранслационни възли. Звуковата колона може да служи за вътрешни озвучавания на закрити спортни зали, салони, читалища, клубове и заводски помещения.
 

Технически данни:

Паспортна мощност: 25 W

Честотен обхват: 125 ÷ 11000 Hz

Неравномерност на честотната характеристика в номиналния честотен обхват: не по-голяма от 15 db

Характеристична чувствителност:
    - в обхвата от 250 до 5000 Hz: не по-малка от 1,3 Pa.W-0,5
    - в номиналния честотен обхват: не по-малка от 1,1 Pa.W-0,5

Звуково налягане Рраб. , създадено при работна мощност: 4,6 Pa

Коефициент на хармонични изкривявания при работна мощност:
    - в обхвата от 250 до 1000 Hz: не по-голям от 6 %
    - в обхвата от 1000 до 4000 Hz: не по-голям от 5 %
    - в обхвата от 4000 до 8000 Hz: не по-голям от 3 %

Захранващи напрежения: 30 / 120 / 240 V

Габаритни размери: 1000 х 150 х 166 mm

Тегло: 16 kg


Устройство на изделието:
Звукова колона 25W тип КЗ-25 съдържа следните по-важни компоненти:

    1. Корпус
    2. Плоча лицева
    3. Плоча с надпис
    4. Куплунг входящ
    5. Отвори за дръжка
    6. Отвори за закрепване към стена, стойка и т.н.
    7. Винтове за закрепване на лицевите плочи


Схема на свързване, вариант 1:

Колона звукова 25W тип КЗ-25 [pdf][1,9mb]

Схема на свързване, вариант 2:

Божидар Цветанов
3 януари 2013 година, доп. 21 март 2016 година