Радиоусилвателна уредба тип РУУ-100-BC
/kn34pc.com/схеми/усилватели/...

Радиоусилвателната уредба РУУ-100-BC е предназначена за озвучаване на училища, читалища, физкултурни и спортни зали, учреждения, заводи, фабрики, неголеми отрити площи. В уредбата са вградени като тонизточници електрически грамофон и радиоприемник-тунер тип АР18УУ. Може да работи в стационарни условия в закрити помещения. Външния вид на уредбата е в красив съвременен дизайн с хармонично, цветово и ергономично изпълнение.

Уредбата може да захрани 4 звукови колони тип КЗ-25, 10 рупорни високоговорителя тип ВРС 3231 и около 200 абонатни високоговорителя с мощност 0,3W. Уредбата се произвежда за изходни напрежения 30/120 и 240 волта.


По-важни технически характеристики:

Номинална изходна мощност: 100 W;
Номинално изходно напрежение: 30 V;
Честотен обхват: 40-16 000 Hz;
Неравномерност на честотната характеристика: 2,5 dB;
Коефициент на разтоварване 1,5 dB;
Маса: 34 кг.

 

 


Божидар Цветанов
5 април 2014 година