Предусилвател-смесител ПС-82
/kn34pc.com/схеми/усилватели/...

Предусилвател-смесител ПС-82 е предназначен за работа в радиофикацията за предварително смесване и усилване на електрически сигнали със звукова честота.

Експлоатационни възможности:

    - възможност за включване на входните канали към всеки от изходите или към двата едновременно.
    - симетрични незаземени входове и изходи.
    - регулируема чувствителност на входните канали.
    - тонкоректори за ниски и високи честоти, презенс-филтър във входните канали с възможност за регулиране.

Божидар Цветанов
24 септември 2018 година