Високоговорител абонатен тип ВА-IV-02 и ВА-IV-06
/kn34pc.com/схеми/усилватели/...

Абонатният високоговорител тип ВА- IV-02 е предназначен за озвучаване на битови и служебни помещения.

Работи в условия на нормален климат - NII.

 I. Основни параметри:

1. Паспортна мощност: 0,3W
2. Номинален честотен обхват: 125-18 000 Hz
3. Характеристична чувствителност: не по-малко от 84 db
4. Номинално захранващо напрежение: 30V
5. Обхват на регулиране на гръмкостта: не по-малък от 24 db
6. Габаритни размери: не по-големи от 124 х 92 х 87 mm
7. Маса: 0,770 кг.

II. Състав:

1. Високоговорител широколентов тип ВО 0022
2. Потенциометър
3. Нискочестотен трансформатор U захр.:  30V
4. Съединителен шнур със специален щепсел

Монтирането на стена се извършва посредством планката, прикрепена на задния капак и 2 броя винтове, приложени като крепежни елементи.

Високоговорител абонатен тип ВА-IV-02 се включва към жичната радиофикация U изх = 30V / посредством съединителния шнур със специален щепсел /.

Транспортирането на изделието се извършва в закрити транспортни средства и опакован вид.

Съхранението е в складови помещения при температура 5-35°С и влажност 75%.

 

ВА-IV-02 и ВА-IV-06 са с еднакъв външен вид. Различават се по типа съгласуващ трансформатор (30V/100V).


Абонатният високоговорител тип ВА-IV-06 е предназначен за озвучаване на битови и служебни помещения.

Работи в условия на нормален климат - NII.

I. Основни параметри:

1. Паспортна мощност: 0,3W
2. Номинален честотен обхват: 125-18 000 Hz
3. Характеристична чувствителност: не по-малко от 84 db
4. Номинално захранващо напрежение: 100V
5. Обхват на регулиране на гръмкостта: не по-малък от 24 db
6. Габаритни размери: не по-големи от 124 х 92 х 87 mm
7. Маса: 0,770 кг.

II. Състав:

1. Високоговорител широколентов тип ВО 0022
2. Потенциометър
3. Нискочестотен трансформатор U захр.:  30V
4. Съединителен шнур със специален щепсел

Монтирането на стена се извършва посредством планката, прикрепена на задния капак и 2 броя винтове, приложени като крепежни елементи.

Високоговорител абонатен тип ВА-IV-06 се включва към локални системи за озвучаване с изходно напрежение U изх = 100V.

Транспортирането на изделието се извършва в закрити транспортни средства и опакован вид.

Съхранението е в складови помещения при температура 5-35°С и влажност 75%.

 

Високоговорител абонатен тип ВА-IV-02 и ВА-IV-06 [pdf][4,7mb]

Божидар Цветанов
23 юни 2015 година