Високоговорител абонатен ВА-IV-А
/kn34pc.com/схеми/усилватели/...

Абонатният високоговорител тип ВА-IV-А е предназначен за озвучаване на битови и служебни помещения.

I. Основни параметри:

1. Паспортна мощност: 0,3 W
2. Номинален честотен обхват: 315-5000 Hz
3. Характеристична чувствителност: не по-малко от 84 db

II. Състав:

1. Високоговорител широколентов тип ВК-0632
2. Потенциометър
3. Нискочестотен трансформатор U захр.: 30V
4. Съединителен шнур със специален щепсел

 


Високоговорител абонатен тип ВА-IV-А се включва към жичната радиофикация Uизх = 30 V /посредством съединителния шнур със специален щепсел/.

  

Божидар Цветанов
15 април 2021 год.