Високоговорители "Ворошилов"
/kn34pc.com/схеми/усилватели/...

Представям снимков материал на високоговорители, произведени в Слаботоковия завод "Климент Ворошилов" в София. Предполагам в списанията "Радио и телевизия" има данни за тях, но тепърва ще прелиствам и добавям информация. Надявам се да я допълваме с Ваша помощ.

Поставил съм си на цел да събирам снимков материал за нашето родно производство на радиоелектроника. Надявам се моята идея да ни помогне да се докоснем до хората с техниката от нашето минало.
 

Първият високоговорител намира приложение в радиоприемник "Пионер" и в някои модели абонатни високоговорители.

***

Вторият високоговорител намира приложение в радиоприемниците "Марек", "Христо Ботев" и радиограмофон "Балкан" и в абонатните високоговорители.


Сп. "Радио и телевизия", бр. 2, 1959 год., стр. 25


сп. "Радио и телевизия", бр. 2, 1959 год., стр. 26


сп. "Радио и телевизия", бр. 2, 1959 год., стр. 27


сп. "Радио и телевизия", бр. 2, 1959 год., стр. 28

***

Третият високоговорител намира приложение в радиоприемниците "Мелодия" 1/2/3 и в първите серии на телевизионния приемник "Опера".

***

Четвъртият високоговорител намира приложение в радиоприемниците "Ворошилов 504" и "Родна песен".

***

Петият високоговорител е с мощност 6W / 5Ω. Монтиран е в радиоприемниците "Родина", "Концерт", музикалния шкаф "Хармония" и "Хармония 2".

***

Шестият високоговорител е масово монтиран. Среща се в радиоприемниците от четвърти клас "Турист", "Комсомолец", "Чайка", "Маестро", "РМС 10", "Сонет", като високочестотен в радиоприемниците "Концерт", "Симфония", "Симфония 10", "Хармония 2", както и в някой типове абонатни високоговорители.


сп. "Радио и телевизия", бр. 5, 1961 год., стр. 152


сп. "Радио и телевизия", бр. 5, 1961 год., стр. 153


сп. "Радио и телевизия", бр. 5, 1961 год., стр. 154

***

Кондензаторен високоговорител: Монтиран e само в радиоприемника "Концерт".

 


сп. "Радио и телевизия", бр. 7, 1960 год., стр. 31


сп. "Радио и телевизия", бр. 7, 1960 год., стр. 32

***

Високоговорител  "Ворошилов" 1:

 

***

Високоговорител  "Ворошилов" 2: Намира приложение в радиоприемниците "Дружба" "Мир" и "Септември" както и в някои модели абонатни високоговорители.
 

Поздрави! Божидар Цветанов


Използвана литература:
1. Списание "Радио и телевизия", бр. 2, 1959 год.
2. Списание "Радио и телевизия", бр. 7, 1960 год.
3. Списание "Радио и телевизия", бр. 5, 1961 год.

Божидар Цветанов
1 ноември 2015 година, доп. 10 декември 2017 година,
доп. 22 август 2021 година