Колона звукова тип КЗ-8
/kn34pc.com/схеми/усилватели/...
 

Номинална мощност: 8W
Номиналното входящо напрежение: 30V, 120V
Долна гранична честота: 160 Hz
Горна гранична честота: 12000 Hz
Неравномерност: 15 dB
Тегло: 4,4 kg

 

Божидар Цветанов
19 февруари 2023 година