Високочестотен сигнал-генератор Г4-70
/kn34pc.com/схеми/устройства/...Схема на високочестотния сигнал-генератор Г4-70 [tif-zip][186kb]>

1. Общи сведения:

Високочестотния сигнал-генератор Г4-70 е предназначен за проверка и настройка на различни радиоприемни устройства, като работи в режим на немодулиран сигнал, амплитудна модулация, честотна модулация и видеосигнал.

2. Честотни поддиапазони: 

1 4,0 - 6,2 MHz
2 6,2 - 9,7 MHz
3 9,7 - 16,0 MHz
4 16,0 - 27,0 MHz
5 27,0 - 48,0 MHz
6 48,0 - 89,0 MHz
7 89,0 - 170,0 MHz
8 170,0 - 300,0  MHz

    Принципната електрическа схема на генератора е от библиотеката на LZ3BD
[Генератор сигналов високочaстотный Г4-70, 1975 г.]


KN34PC, Силистра
август 2007 година