Kyoritsu tube tester mod. K 119
/kn34pc.com/схеми/устройства/...

Kyoritsu tube tester mod. K 119 - инструкция по експлоатация [pdf][4,9mb]

Пламен Харизанов
22
април 2012 година