Осцилоскоп С1-94
/kn34pc.com/схеми/устройства/...

Осцилоскоп С1-94  - електрическа схема [djvu][69kb]

Технически параметри:

    - Честотна лента: 0 - 10 MHz
    - Време на нарастване на преходната характеристика: 35 ns
    - Работна част на екрана: 40 х 60 mm (8 х 10 деления).
    - Коефициент на отклонение: от 10 mV/деление до 5 В/деление
    - Основна грешка от измерване: ± 5%
    - Диапазон на калибрираните коефициенти на развивката: от 100 ns/деление до 50 ms/деление
    - Грешка на калибрираните коефициенти на развивката: при 100 ns: ± 8%, от 1 ms до 50 ms: ± 5%
    - Потребляема мощност: 32 W
    - Габаритни размери: 100 х 190 х 300 mm, 3.5 кг.
    - Маса: 3.2 кг
    - Аналог: Осцилоскоп "Сага"

KN34PC, Силистра
2008
година