Осцилоскоп "Сага"
/kn34pc.com/схеми/устройства/...


 

    Осцилоскоп "Сага" - електрическа схема [djvu][169kb]

Технически параметри:

    - Честотна лента: 0 - 10 MHz
    - Време на нарастване на преходната характеристика: не повече от 50 ns
    - Работна част на екрана: 40 х 60 mm (8 х 10 деления).
    - Коефициент на отклонение: от 5 mV/деление до 5 В/деление
    - Основна грешка от измерване: ± 6%
    - Диапазон на калибрираните коефициенти на развивката: от 50 ns/деление до 50 ms/деление
    - Грешка на калибрираните коефициенти на развивката: не превишава ± 6%
    - Потребляема мощност: не повече от 30 W
    - Габаритни размери: 100 х 190 х 280 mm
    - Маса: 3.2 кг
    - Аналог: Осцилоскоп С1-94

KN34PC, Силистра
2008
година