Симисторен регулатор Т300/1
/kn34pc.com/схеми/устройства/...

Симисторният регулаторът е произведен в ГДР. Предназначен е за регулиране на обороти на ел. двигатели на зъботехническа машина с мощност до 300W.

Характерно за схемата е, че при включване на товар, който няма индуктивност, регулаторът не работи. Друга особеност на схемата е дроселът, който има намотка на късо, състояща се от две навивки, като последното не е отбелязано на схемата.

LZ2DE, Провадия
24 декември 2015
година