Транзисторен стабилизиран токоизправител ТСТ12-5
ДСО "Респром", Завод за токоизправители, гр. Перник
/kn34pc.com/схеми/устройства/...

1. Общи сведения.

1.1. Предназначение.

Транзисторният стабилизиран токоизправител тип ТСТ 12-5 е изпълнен на полупроводникови прибори. Предназначен е да захранва с постоянно напрежение радиотелефон тип РТ21-10 и съответните му модификации.

1.2. Описание на електрическата схема: Захранването на токоизправителя става от променливо токова мрежа, с напрежение 220V ± 10% и честота 50 Hz. Подаденото напрежение на токоизправителя се трансформира от трансформатора /тр/ и се изправя от германиеви диоди. Чрез кондензаторитеC1 и C2 изправеното напрежение се филтрира.Принципна електрическа схема на транзисторен стабилизиран токоизправител ТСТ 12-5
Техническо описание [djvu][91kb]

Транзисторите T1 и T2 служат за регулиране на изходното напрежение при изменение на входното напрежение и изменение на товара. Резисторите R10 и R11 служат за изравняване на съпротивлението на двата клона.

Кондензаторът C5 филтрира изходното напрежение. Постояннотоковият усилвател за обратна връзка се състои от транзистор T6, ценеров диод D6 и резистор R5, осигуряващи опорно напрежение и делител R7 и R8. Колебанията в напрежението на изхода се усилват от постояннотоковия усилвател T6, който определя режима на транзисторите T4 и T3. Режимът на транзисторите T1 и T2 се определя от режима на транзистори T3 и T4. Чрез тример потенциометъра P7 се установява напрежение на изхода 13 V при захранване със стабилно напрежение 220V.

    Транзисторът Т5 изпълнява ролята на електронен предпазител на късо съединение при претоварване в изходната верига. Нормално той е запушен от напрежението върху потенциометъра P4. При претоварване в изходната верига транзистор T5 се отпушва, а транзисторите T1, T2, T3, T4 се запушват и на изходните клеми няма напрежение.

Положението на плъзгача на потенциометъра R4 се определя при ток през консуматора 5,9A до 6,1A и напрежение на изхода 13 V. Необходимото колекторно напрежение на транзистора T5 се получава от отделна намотка на трансформатора /Тр/ и диода /D5/. За защита на консуматора в изходната верига на токоизправителя е включено реле RL1 което се задейства при напрежение, по-голямо от 19 V.


2. Технически данни.

2.1. Номинално изходно напрежение: /при промяна на захранващото напрежение 13 ± 1V с +/- 10% и на товара от 0 до 5 А/

2.2. Максимален ток: 5 А

2.3. Пулсации на изходното напрежение при максимален ток /5А/: по-малки от 25 mV

2.4. Захранващо напрежение: от променливотокова мрежа с напрежение 220V ± 10%, 50 Hz

2.5. Размери:

    - максимална височина: 105 mm
    - максимална ширина: 220 mm
    - максимална дължина: 270 mm

2.6. Тегло: максимално тегло 5,500 kg


3. Инструкция по експлоатация.

3.1. Начин на работа: За да се осъществи нормална работа с транзисторния стабилизиран токоизправител ТСТ 12-5, е необходимо да бъде включен към електрическата мрежа с променливо напрежение 220V ± 10% при 50 Hz.

При включване на радиотелефона към транзисторния стабилизиран токоизправител ТСТ 12-5 да се спазват указаните знаци За "+" и "—". Проводниците, които се прикрепват към буксите, да са снабдени с кабелни уши, за да се избегне късо съединение.

След включване на транзисторния стабилизиран токоизправител към мрежата, последният се включва за работа с помощта на лоста на ЦК-ключе, в посока на знак "Вкл.", сигналната лампа светва и на изхода се получава 13V стабилно напрежение.

Транзисторният стабилизиран токоизправител трябва да работи при температурен интервал от минус 10°С до плюс 40°С и повишена относителна Влажност на околната среда до 80 ± 2%.

Снимки: Петко Мъжлеков


kn34pc.com, Силистра, 19 юни 2007 година
доп. Петко Мъжлеков, 25 ноември 2016 година