Лампов волтметър ВУ-1
/kn34pc.com/схеми/устройства/...

Фиг.1

Предназначение:

Ламповият волтметър ВУ-1 (Фиг.1) е предназначен за измерване на постоянни и променливи напрежения и съпротивления.


Технически данни:

Като волтметър:

    1. Обхват – до 300 V
    2. Входно съпротивление при постоянно напрежение – над 13 МΩ
    3. Входно съпротивление при променливо напрежение: 2.5 МΩ ( за 50 Hz)
    4. Входен капацитет за честотна лента от 20 Hz до 5 kHz: 25 pF
    5. Входен капацитет за честотна лента от 5 kHz до 250 МHz: 5 pF
    6. Точност при измерване на постоянно напрежение: ± 3%
    7. Точност при измерване на променливо напрежение:
         а) в честотния обхват от 50 Hz до 20 МHz: ± 3%
         б) в честотните обхвати от 20 Hz до 50 Hz и от 20 МHz до 100 МHz: ± 6%
    8. Вход: несиметричен

Като омметър:

1. Обхват – от 5 Ω до 100 МΩ (6 подобхвата)

2. Точност:
    а) при 0.3 Ro < Ro < 3 Ro: ± 5%
    б) при 0.1 Ro < Ro < 10 Ro: ± 12%
    в) при 0.5 Ro < Ro < 20 Ro: ± 30% където Ro е средата на скалата

Захранване: 110, 127, 150, 220 V: 50 Hz

Консумирана мощност: 40 VA

Габарити: 206 х 300 х 190 мм


Маса: 8.5 кг

Принадлежности:
    1. Пробник за постоянно напрежение.
    2. Пробник за променливо напрежение.
    3. Високоволтов пробник за постоянно напрежение до 3 kV.
    4. Мрежов шнур.

Принципна схема:

Уредът е построен по мостов принцип. При измерване на постоянно напрежение то се подава посредством делител на измервателния мост. При измерване на променливо напрежение то се подава на диоден пробник, който работи в режим на върхова детекция. Скалата е градуирана в ефективни стойности на синусоидално напрежение. Измерителният мост е изпълнен с два катодни повторителя в двете рамена. За балансиране на моста е предвиден потенциометър, включен в анодите на лампите. Индикаторът е включен в катодите. Използва се стрелкова система с чувствителност 100 ?А.
Измерването на съпротивления става , като неизвестното съпротивление образува с едно вътрешно съпротивление делител, захранван с постоянен ток. Измервателният мост измерва напрежението върху едно от съпротивленията на делителя.
Уредът се захранва с ферорезонансен стабилизатор.


Начин на работа:

Уредът е готов за работа след загряване в продължение на 15 минути. След това уредът се нулира при закъсен вход за напрежение. Като омметър уредът се нулира при положение "kΩ х 1" на обхватния ключ с потенциометър "нула", а при "Ω х 100" с потенциометър "Ω" се регулира пълното отклонение на скалата. При измерване на съпротивление грешката на уреда е най-малка в средата на скалата. Затова трябва да се избира подходящ обхват с цел отчитането да става в средата на скалата на стрелковата система.

Петко Петков, Бургас
21 май
2010 година