Стабилизиран токоизправител ТС-12
/kn34pc.com/схеми/устройства/...

1. Предназначение.

Токоизправителят ТС-12 е предназначен за обзавеждане на училищните кабинети по физика, химия, електротехника и електроника. Токоизправителят може да бъде използван с успех и в други области при условие, че параметрите му удовлетворяват съответните специфични
изисквания.


2. Техническа характеристика.

2.1. Модел: ТС-12.

2.2. Класификационни характеристики.

    1) Стабилизиран по напрежение.

    2) С регулируема номинална стойност на изходното постоянно напрежение.

    3) С индикатор на изходното постоянно напрежение (волтметър).

2.3. Номинално променливо (захранващо) напрежение: (220 +22/-33V, (50 +/- 1) Hz

2.4. Номинално изходно постоянно напрежение: плавно регулируемо (2-12)V +/- 15 %.

2.5. Номинален изходен постоянен ток:3 А.

2.6. Консумирана мощност: не повече от 100 W.

2.7. Диапазон на задействане на защитата по ток: от 3,1 А до 3,4 А.

2.8. Нестабилност от изменение на захранващото напрежение: не по-голяма от 0,05 %.

2.9. Изходно съпротивление: не по-голямо от 0,1

2.10. Нестабилност на изходното постоянно напрежение от изходния постоянен ток: не по-голяма от 5 %.

2.11. Условия на околната среда:

    1) Температура от 5°С до 40 °С.

    2) Относителна влажност от 45 % до 75 %.

    3) Налягане от 950 кРа до 970 kРа.

2.12. Габаритни размери, общ външен вид и принципна електрическа схема на токоизправителя.

2.13. Маса: не по-голяма от 4 кг.
2.14. Общ външен вид на токоизправителя.


3. Комплектност на доставката.

Доставката включва:

1) Изправен и работоспособен пломбиран токоизправител с неснемяем токозахранващ шнур дълъг около 2м и
монолитен щепсел със страничен извод и предпазна клема.

2) Токоизхранващият шнур е сгънат и прихванат с пластмасова закопчалка.

3) Два резервни стопяеми минипредпазители 1А / 250V поставени в пликче.

4) Паспорт и попълнена гаранционна карта.

5) транспортна опаковка.

4. Устройство и принцип на действие

4.1. Токоизправителят е изграден със следните основни възли:

1) Захранващ блок предназначен да осигурява надеждно захранване с необходимите напрежения на стабилизиращия блок.

2) Стабилизиращият блок предназначен за осигуряване на стабилизация на напрежението в необходимите граници, както и надеждна защита срещу претоварване.

 

Стабилизиран токоизправител ТС-12 [zip,gif,spl7,jpg][28,7mb]

Божидар Цветанов
30 април 2014 година, доп. 14 май 2014 година