Магнетофон "Сатурн" 301
/kn34pc.com/схеми/магнетофони/...

 

Принципна схема и техническо описание [pdf][266kb]

Петко Петков, Бургас
9 септември 2008 година