Магнетофон UNITRA  M 2405 S
/kn34pc.com/схеми/магнетофони/...

 

Ръководство за експлоатация и обслужване [djvu][424kb]
Принципна електрическа схема [pdf][2,5mb]

Петко Петков, Бургас
11 август 2008 година, доп. 23 август 2008 година