Радиоприемник SOLAR
/kn34pc.com/схеми/приемници/...

СВ, УКВ, суперхетеродин, Захранващо напрежение:
6V (4 х 1,5V)
9 Si транзистора, 2 Si диода, 2 Ge диода

Радиоприемникът е от колекцията на LZ2WSG. Закупен "зад граница" в 1980-1982-ра година.

В 1987 г. поради невнимание дефектираха изходните транзистори, УКВ смесителен транзистор и УКВ входен усилвател (захранване на радиоприемника с напрежение 21V). Тогава бяха подменени с налични транзистори.

Преди седмица електронните компоненти бяха на 60% премахнати, след което печатната платка беше почистена, накъсаните печатни проводници - възстановени.

Бяха подменени с подобни следните електронни елементи: 4 електролитни кондензатора, 2 неполярни кондензатора, прекъснал диод в крайно звуково стъпало, диод в детектора на СВ, подбрани двойка Ge диоди в дискриминатора на FM, потенциометър за усилване, транзистор в УКВ осцилатор/смесител, транзистор в УКВ входен усилвател, транзистор в УКВ МЧ усилвател и ограничител, бобина в изхода на самоосцилиращия смесител, която беше с пропукана сърцевина.

След неколкократна настройка на кръговете на MW и FM работата на радиоприемника вече е задоволителна.

LZ2WSG, Силистра
24 август 2010 година