Свързочен приемник ГВ-10
/kn34pc.com/схеми/приемници/...

Свързочен приемник ГВ-10 (EF22 ,ECH21, EF22, EF22, ECH21, EF22, EL84) [zip,spl7,gif][159kb]

KN34PC, Силистра
26 ноември 2014 година