Радиоприемник "Хармония 21"
/kn34pc.com/схеми/приемници/...

Музикалният шкаф "Хармония 21" е луксозен домашен радиоприемник с грамофон. В него са вградени висококачествен второкласен приемник "Симфония 10" и грамофон "Supraphon HC-07" с високоговорителна комбинация от 3 високоговорителя.

Радиоприемникът е за АМ и ЧМ с пет вълнови обхвата: дълги, средни, къси и ултракъси вълни. Обхват "къси вълни" е разделен на два подобхвата.

Грамофонът позволява да се възпроизвеждат плочи само с "микро-запис" с всички стандартни скорости.

Високоговорителната комбинация от 3 високоговорителя осигурява естествено, висококачествено възпроизвеждане на звука с подчертано излъчване на ниските честоти.
 

Технически данни:

1. Вълнови обхвати:
    ДВ 150-350 kHz
    СВ 520-1600 kHz
    КВ1 5,8-11,5 MHz
    КВ2 11,5-22 MHz
    УКВ 64,5-73 MHz

2. Чувствителност:
    ДВ 30 µV
    СВ 30 µV
    КВ1 30 µV
    КВ2 50 µV
    УКВ 12 µV

3. Избирателност по съседен канал:
    АМ 35 dB
    ЧМ 50 dB

4. Чувствителност на вход грамофон: 200 mV

5. Изходна звукова мощност: 7,5 W

6. Честотна лента на звука: 63-12000 Hz

7. Високоговорители:
    ВЕ2030А - 1 брой
    ВЕ154 - 2 броя

8. Захранване: мрежа 220 V / 50 Hz

9. Консумация: 95 W

10. Предпазител: 0,63 А

11. Размери: 1600 х 800 х 600 mm

12. Тегло: 29,5 кг

Божидар Цветанов
6 май 2013 година