Радиоприемник "Юбилей"
/kn34pc.com/схеми/приемници/...

Радиоприемникът „Юбилей" е вариаит на основния модел на радиоприемника "Камертон". Оформен е в красива дървена кутия, като високоговорителят му е изнесен в отделна звукова колона.
 

Основни технически данни:

Честотни обхвати:
КВ: 5,85 - 12,5 MHz
СВ: 520 - 600 kHz
ДВ: 150 - 350 kHz

Чувствителност при отношение сигнал/шум 20 dB:
КВ: 150 µV
СВ: 130 µV
ДВ: 140 µV

Избирателност по съседен канал: 28 dB

Избирателност по огледален канал:
КВ (при 8 MHz): 10 dB
СВ (при 1 MHz): 35 dB
ДВ (при 250 kHz): 50 dB

Изходна мощност: 1,5 W

Междинна честота: 468 kHz

Точки за настройка:
КВ: 6 и 11,8 MHz
СВ: 600 и 1540 kHz
ДВ: 160 и 330 kHz

 

ECH81, EBF89, ECL82

 



Радиоприемник "Камертон", Радиоприемник "Юбилей" (ECH81, EBF89, ECL82)[pdf][679kb]
 

Снимките изпрати Божидар Цветанов.


KN34PC, Силистра
18 юни 2022 година