Радиоприемник MEL
/kn34pc.com/схеми/приемници/...

AM, 525-1625 kHz, суперхетеродин, IF = 465 kHz,
Захранващо напрежение: 3V - 2 батерии R6/АА

Радиоприемникът работи, липсва гнездото за поставяне на батериите.

Подарък е от   LZ4SL .

LZ2WSG, KN34PC,
2 януари 2009 година