Портативен транзисторен радиоприемник
National Panasonic  MODEL R-1077S
/kn34pc.com/схеми/приемници/...

Производител: Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., Япония, 7 транзистора p-n-p тип

Транзисторният преносим радиоприемник е от колекцията на LZ2WSG, закупен от ХОБИ РАДИО ЕКСПО 2009 - Казанлък
(13 юни 2009 г.) като трофеен експонат. Напълно е работоспособен след почистване и възстановяване.

Подменен беше електролитен кондензатор във входа на нискочестотния усилвател и подменена феритна
сърцевина (жълта) на самоосцилиращия смесител.

LZ2WSG, KN34PC,
5 юли 2009 година