Приемник ПУ-2
/kn34pc.com/схеми/приемници/...

Кратко описание на приемника:

1. Назначение и технически данни.

Портативният приемник ПУ-2 с универсално захранване е предназначен за приемане на радиоразпръсквателните станции, работещи в обхватите на къси и средни вълни.

Обхватите на приемника са три :

    Къси I: от 11,5 MHz до 16,6 MHz (26-18 м)
    Къси II: от 5,8 MHz до 10 MHz (52-30 м)
    Средни: от 520 kHz до 1620 kHz (580-194 м)

Приемникът има вградена феритна антена, която е предназначена за работа на средни вълни. За къси вълни е предвидена външна антена с дължина 6 метра и отвод 2 м. Външната антена може да се използва за средни вълни, ако нивото на индустриалните и атмосферни смущения е ниско.

Приемникът има изход за втори говорител с импеданс 5 ома.

Нормалното захранващо напрежение на приемника е 1,4V отопление и 90V за анодните и екранни вериги.

 

Приемник ПУ-2 (DK96, DF96, DAF96, 1S4T) - описание, конструкция и принципна електрическа схема [pdf][364kb]

LZ1WVM,
21 август 2010 година