Радиоприемник 6 програмен за транслационна мрежа
тип "Qualiphone QP 101"
/kn34pc.com/схеми/приемници/...

 

 

 

***

"Радиоприемник 6 програмен за транслационна мрежа тип "Qualiphone QP 101" работи чрез кабел, по телефонна линия.

"Филтър абонатен тип ФА" е разположен при абоната и разделя телефонната линия от фидерната линия за радио.
 

 

"Филтър за обхождане на дуплексна кутия" - разделя дуплексните линии.

 

Божидар Цветанов
8 март 2018 година, доп. 24 април 2018 година